Buildsight Monthly mei 2016

In deze editie van Buildsight MONTHLY leest u over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit worden in het laatste hoofdstuk aangehaald. 

De woningmarkt in Nederland blijft zich positief ontwikkelen. Desondanks dreigt op termijn een stagnatie van de woningbouwproductie in Nederland, omdat de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen onder de 50.000 woningen op jaarbasis terecht is gekomen.  

Continue Reading


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research