Persbericht: Vol vertrouwen uitdagend bouwjaar tegemoet

10 maart 2021 – De bouwsector kan met enige opluchting terugkijken op 2020. Ook de nieuwbouwprognoses voor de komende jaren schetsen een opluchtend beeld: ondanks de nodige zorgen rondom corona en stikstof zal de nieuwbouwproductie dit jaar voor een belangrijk deel op peil gehouden kunnen worden.

De toegenomen politieke aandacht voor de woningbouw zorgt zelfs voor wat optimisme binnen de sector. Zo zijn de meeste politieke partijen er bijvoorbeeld voor om de woningcorporaties weer meer financiële lucht te geven. De extra aandacht zal de bouw in de kaart spelen.

Lees verder>>


Buildsight Monthly februari 2021

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van februari 2021 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid 

In december 2020 bereikte -inmiddels demissionair- minister Schouten een politiek akkoord met de SP, SGP en 50Plus over haar stikstofwet. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor is te vinden. Daarvoor moest het wetsvoorstel wel wat worden aangepast. Zo is de te behalen stikstofreductie opgeschroefd naar 50 procent in 2035 en wordt PAS-melders (veehouders die dankzij PAS geen natuurvergunning nodig hadden) een vergunning in het vooruitzicht gesteld. Het legaliseren van de PAS-melders kost natuurlijk wel extra stikstofruimte. Op 17 december stemde de Tweede Kamer met deze wet in.
Door de val van het kabinet dreigde de wet van de agenda van de Eerste Kamer gehaald te worden, maar deze is niet controversieel verklaard en kan dus waarschijnlijk alsnog voor de parlementsverkiezingen worden behandeld.

Lees verder>>


Buildsight Monthly december 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van december 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningbouw

Woningmarkt

Elke maand hetzelfde nieuws als het om de woningmarkt gaat: er zijn weer meer woningen verkocht en de prijzen zijn nog harder gestegen. In oktober passeerden 22.146 koopaktes bij de notaris, dat is het hoogste aantal in drie maanden en ook fors meer dan in oktober vorig jaar. De prijsstijging in oktober is de hoogste in 23 maanden: op jaarbasis ligt de prijsstijging nu op 9,1 procent. Aanjagers van de hoge huizenprijzen zijn het woningtekort en de nog iets verder gedaalde hypotheekrente. Het hoge prijsniveau is goed voor de bouwlust: projectontwikkelaars kunnen rekenen op redelijke marges en zullen eerder geneigd zijn nieuwe projecten te starten.

Lees verder>>


Blog: bouwen we nu wel de juiste kantoren?

Effecten van de corona-pandemie op de kantorenmarkt

6 januari 2021 - De kantorenmarkt heeft altijd sterk gereageerd op economische crises. Daarom mogen we ervan uitgaan dat de huidige corona-crisis ook haar invloed zal hebben.

Nieuwbouw: De corona-pandemie zorgt voor onzekere tijden en economische terugval. Dit heeft tot 2020-Q3 echter nog niet geleid tot een enorme terugval in de vergunningverlening voor nieuwe kantoren. Een verklaring ligt in de lange doorlooptijd van de vergunningtrajecten. Met spanning wachten we daarom op de cijfers van Q4. We verwachten dat die voor het gehele jaar 2020 een daling van circa 25% zullen laten zien t.o.v. 2019. Door de lange bouwtijd zal het effect van de dalende vergunningverlening op de nieuwbouw pas in de tweede helft van 2022 merkbaar worden.

Lees verder>>


Persbericht: Herstel nieuwbouwsector laat nog even op zich wachten

11 december 2020 - Het corona-virus blijft de economie dwarszitten. Sinds de beperkende maatregelen die sinds medio oktober de tweede golf moeten bestrijden, is het economisch herstel onderbroken en zijn de economische vooruitzichten verslechterd. Omdat er goed doorgewerkt kan worden hoeft de bouwsector van deze verslechtering misschien niet zoveel te merken, maar dat betekent niet dat de nieuwbouwvooruitzichten goed zijn.

Lees verder>>


Buildsight Monthly november 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van november 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid

In oktober heeft landbouwminister Schouten haar wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Na kritiek van de Raad van State op een eerdere versie van het wetsvoorstel zijn er een resultaatverplichting en een opzet voor de monitoring van de behaalde stikstofreductie aan toegevoegd. Met de door minister Schouten voorgestelde stikstofaanpak wordt slechts 26 procent stikstofreductie beoogd in 2030 en niet de door de commissie Remkes geadviseerde 50 procent.

Lees verder>>


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research