Persbericht: Woningnood dempt de gevolgen van de recessie voor de woningbouwproductie grotendeels

17 juni 2020 - Dankzij nog altijd goedgevulde orderportefeuilles en een werkprotocol om de verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen de meeste bouwbedrijven ondanks de corona-crisis nog goed vooruit. “Bovendien is de behoefte aan woningen zo groot dat er alles aan gelegen is om de woningbouw niet te laten terugvallen”, zegt Van Eekert, directeur van marktonderzoeksbureau Buildsight.

Lees verder>>


Buildsight Monthly juni 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van juni 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningbouw

Woningmarkt

De positieve ontwikkelingen op de woningmarkt zetten zich voort: zowel de huizenprijzen als het aantal verkochte woningen blijven stijgen. De woningmarkt ondervindt nauwelijks last van de corona-crisis. De prijsstijging van bestaande woningen nam op jaarbasis met 7 procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Lees verder>>


Buildsight Monthly mei 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van mei 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid

Ondanks de corona-crisis en zonder handtekening van het Landbouw Collectief, heeft het kabinet in april een nieuwe stap gezet in de stikstofaanpak. Het doel is om in 2030 de voor de helft van de stikstofgevoelige natuur de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de kritische grens en gaandeweg ruimte te scheppen voor de vergunningverlening voor nieuwe economische activiteiten.

Lees verder>>


Buildsight Monthly april 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van april 2020 presenteren we de paragrafen 'Bouwvergunningen', 'Vergunningverlening woningbouw' en 'Ontvangen orders utiliteitsbouw'.

Bouwvergunningen

Hoewel de totale bouwsom van de in januari 2020 verleende nieuwbouwvergunningen wat tegenvalt, is dit geen reden tot zorg. De bouwsom komt uit op 795 miljoen euro, wat 12 procent lager is dan in januari vorig jaar. In de woningbouw is de terugloop met 7 procent bescheiden, in de utiliteitsbouw is deze met 24 procent forser. De verwachting is dat de daling een niet ongebruikelijke schommeling is die van maand op maand op kan treden en dat het herstel de komende maanden weer terug zal keren.

Lees verder>>


Persbericht: Corona treft bouwsector op dit moment nog minder hard dan andere sectoren maar straks is de bouw aan de beurt

6 april 2020 - Bouwproces afgestemd op indammen van virus, vrees voor economische gevolgen groeit

Op het eerste gezicht lijkt de bouwsector in vergelijking met andere sectoren zoals luchtvaart, horeca en toerisme veel minder hard te worden getroffen door de uitbraak van het corona-virus die Nederland in zijn greep houdt. “Terwijl de bedrijvigheid in veel sectoren (grotendeels) is stilgelegd of is stilgevallen als gevolg van het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, kan er op bouwplaatsen nog altijd gewoon doorgebouwd worden. Maar de vrees voor de economische gevolgen op langere termijn groeit”. Dit concludeert Michel van Eekert, directeur van Buildsight, op basis van marktanalyses die zijn onderzoeksbureau recent uitvoerde.

Lees verder>>


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research