Persbericht: Bouwsector blijft in voorhoede van de economische groei

14 juni 2019, ’s-Hertogenbosch – De economische groei is in Nederland in het eerste kwartaal op peil gebleven. Dit is mede te danken aan de voorspoedige ontwikkeling van de bouwsector.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de omzet in de bouwsector met meer dan 11 procent. Het is voor het eerst sinds de crisis dat de bouwomzet in het eerste kwartaal zo hard groeit.

Tempering groei bouwproductie

De bouwsector blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere economische groei in Nederland. In het eerste kwartaal groeide het bruto binnenlands product met 0,5 procent van kwartaal-op-kwartaal en 1,7 procent op jaarbasis. Dat is overigens wel duidelijk lager dan in 2018, toen het bbp nog met 2,5 procent groeide.

Naar verwachting zal de economische groei verder inzakken tot 1,5 à 1,6 procent dit jaar en volgend jaar. Ook de groei van de bouwproductie wordt getemperd de komende jaren. Dit jaar is dat vooral het gevolg van personeelstekorten en stijgende bouwkosten. Vanaf volgend jaar beginnen andere oorzaken een rol te spelen in de afnemende groei van de bouwproductie. De groei van de investeringen loopt namelijk terug en er zijn te weinig nieuwbouwlocaties beschikbaar om de groei op peil te houden.

Deze ontwikkelingen vertalen zich in een daling van de totale bouwsom van nieuw te bouwen gebouwen waarvoor in het eerste kwartaal van dit jaar een vergunning is geregistreerd. Deze daling is het gevolg van een daling van de vergunningverlening ten behoeve van de woningbouw; voor de utiliteitsbouw is er nog sprake van een lichte stijging. De top van de nieuwbouwproductie lijkt dus in zicht, maar dat wil niet zeggen dat we vanaf die top weer snel in het dal zullen belanden. Michel van Eekert, directeur van Buildsight: “Op jaarbasis worden er bijna 250 duizend bestaande en nieuwe woningen verkocht. Dat zijn er veel meer dan voor de crisis en dat aantal daalt slechts mondjesmaat.” Van een nieuwe crisis wil hij daarom niks weten.

Lichte krimp woningbouw verwacht in 2021

Omdat de orderportefeuilles van aannemers nog zo goed gevuld zijn, zal de groei van de bouwproductie dit jaar en volgend jaar aanhouden, al zal de groei wel minder hard gaan. Vanaf 2021 is het onzeker of de groei gehandhaafd kan blijven. Om te kunnen blijven groeien zijn er meer nieuwbouwlocaties nodig. Ondanks inspanningen van de minister is het de vraag of die al tegen 2021 beschikbaar zullen zijn. Daarom gaat Buildsight uit van een lichte krimp van de woningbouwproductie in 2021. “Ook daarmee blijven we nog gewoon in de buurt van de top”, voorspelt van Eekert. Het probleem van de woningmarkt zit namelijk aan de aanbodkant, niet aan de vraagkant. Sterker nog: het woningtekort loopt alleen maar verder op. Daarom zit minister Ollongren om tafel met gemeenten en aanbieders van flexibele huisvesting om meer tijdelijke woonruimte te creëren. “Dit flexwonen krijgt echt een positie op de woningmarkt en daarmee ook de aanbieders ervan,” stelt van Eekert.

Groei utiliteitsbouw houdt aan

Terwijl de woningbouw steeds meer moeite heeft om de groei van de productie te handhaven, gaat dat de utiliteitsbouw dit jaar nog altijd goed af. Het beeld wordt anders voor de verdere toekomst. Hoewel de kantorenbouw ook in 2020 en 2021 zal blijven groeien en ook de zorgbouw in die jaren aantrekt, zal het voor de utiliteitsbouw als geheel lastig worden om de groei te handhaven. Na dit jaar zal de bouwproductie in hallen en loodsen terugvallen. Andere en duurdere gebouwsoorten nemen voor een deel wel het stokje over waardoor de groei van de utiliteitsbouwproductie na dit jaar stagneert.

Buildsight Monthly juni 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'actualiteit' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van juni 2019 presenteren we het hoofdstuk over de woningbouw.

Woningbouw

Woningmarkt

Voor het eerst sinds augustus vorig jaar zijn er in april meer bestaande woningen verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. In april vorig jaar wisselden 16.267 bestaande koopwoningen van eigenaar. Afgelopen april waren dat er ruim duizend meer; een stijging van 6 procent. Dat is de hoogste stijging sinds november 2017. Bovendien wisselden er in april sinds 2008 niet zoveel bestaande koopwoningen van eigenaar als in april van dit jaar. Niet alleen het aantal verkochte koopwoningen steeg in april, ook de huizenprijs steeg verder en wel met 7,7 procent op jaarbasis.

Lees meer


Programma Buildsightdag 2019

Op 11 september 2019 bent u van harte welkom op de 25ste Buildsightdag in de Verkadefabriek in Den Bosch. Vanwege de jubileumeditie van ons symposium pakken we uit met een extra bijzonder programma met nationale én internationale gasten.

Het thema van de 25ste editie is ‘grenzeloos’. We kijken letterlijk over de landsgrenzen naar bijzondere initiatieven in het buitenland. Daarnaast kijken we vanuit het thema 'grenzeloos' ook naar het lef om voorbij de grenzen van regelgeving te denken en de grenzen van binnenstedelijk bouwen te verkennen. En is 'the sky the limit' bij bouwen in de hoogte?

Programma met sprekers uit binnen- en buitenland

 • Michel van Eekert van Buildsight: in zijn door velen gewaardeerde eigen stijl presenteert Michel van Eekert de nieuwste bouwprognose, met aandacht voor de ontwikkelingen in de (bouw-)conjunctuur, woning- en utiliteitsnieuwbouw.
  Michel van Eekert is directeur van Buildsight, dat inmiddels is uitgegroeid tot toonaangevend onderzoeksbureau in de bouwbranche. Marketing binnen de bouwsector en in het bijzonder onderzoek doen binnen die branche is zijn passie. Buildsight levert als onafhankelijk specialist betrouwbare marktinformatie en onderzoekstrajecten aan nationaal en internationaal opererende organisaties in de toeleverende industrie rond de bouwsector als ook aan  brancheverenigingen en overheden.
 • Hans van Eck van RVO: vanuit RVO houdt Hans van Eck een inspirerend betoog over innovatief en internationaal ondernemen, waarbij hij ingaat op relevante thema’s uit de bouwwereld als circulair bouwen, de renovatieopgave en de rol daarin voor de toeleverende industrie.
  Hans van Eck is Teammanager Duurzaam Bouwen bij RVO. Als deelnemer aan o.a. de Interdepartementale projectgroep Klimaatakkoord GO is hij goed ingevoerd op de actuele ontwikkelingen in het nationale beleidsveld Klimaat en Gebouwde Omgeving. Maar ook als een van de oprichters en deelnemer van het Europese samenwerkingsverband Concerted Actions EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) en zijn contacten met de EC heeft hij ruim zicht op de internationale context van het Nationaal Klimaatbeleid.
 • Alo Tamm van Harmet (Engels gesproken) en Jozien Timmers van Woody-Concepts: als internationale gast zal Alo Tamm uit Estland, CEO van Harmet, het podium betreden. Harmet is een speler van formaat in de productie van prefab houten woningen. De afzetmarkt ligt nu nog vooral in Scandinavië. Is de Europese markt er ook klaar voor? Bekijk alvast het bedrijfsfilmpje van Harmet. Concepts/MVSA-Architects is een Nederlandse partner van Harmet. Architecte Jozien Timmers gaat in op de kansen in de Europese markt en de (on)mogelijkheden van modulair bouwen. En wat zijn de beweegredenen om uitgerekend met een Ests bedrijf een samenwerking aan te gaan? 
  Harmet OÜ CEO Alo Tamm has worked as company director since 2014. Prior to this, he has gained long-term work experience in various construction related firms as head of the construction department (Nordecon AS, director of construction), as well as construction management and rights consultations (Hanstep OÜ, member of the board) and leading strategic planning (Eesti Ehitus, director of development). Harmet OÜ is specialized in production of modular buildings, site-huts and modular bathrooms.
 • Extra spreker: Madeline Buijs van ABN Amro over recente stikstofuitspraak: ‘Bouwbedrijven lijden strop van miljarden door stikstofuitspraak’ kopte het Financieel Dagblad onlangs. Volgens een berekening van ABN Amro loopt de sector maar liefst 14 miljard euro aan omzet mis. De bank vreest dat de woningbouw, die toch al hapert door hoge bouwkosten en personeelsgebrek, wel eens stil kan komen te vallen door de uitspraak. 'Dat is ongewenst in een tijd dat juist meer in plaats van minder woningen moeten worden gebouwd', aldus Madeline Buijs, sectoreconoom bouw en vastgoed bij ABN Amro. De bank heeft berekend dat de woningbouw jaarlijks minstens 1 miljard euro aan omzet gaat mislopen.
 • Slotact van onze Belgische gast Arnout van den Bossche (cabaret): humor verzekerd. Bekijk alvast een voorproefje van zijn show.

Datum: 11 september 2019
Tijd: Het symposium start om 12.00 uur met een inlooplunch. Rond 17.30 uur begint de borrel en is er alle ruimte om na te praten
Plaats: De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch

Kosten

Niet klanten: € 199
Branchekorting € 50 (voor leden van brancheverenigingen die bij Buildsight aangesloten zijn): entree bedraagt € 149
Klanten met een Buildsightcontract: gratis

De bovengenoemde bedragen zijn excl. btw per deelnemer. De lunch, consumpties en parkeerkosten zijn inbegrepen.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met daarin uw naam en mailadres en evt. lidmaatschap van een bij Buildsight aangesloten branchevereniging.

Annuleringsvoorwaarden

Mocht u bij nader inzien verhinderd zijn, dan kunt u tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Buildsight Monthly mei 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk over woningbouw uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van mei 2019 presenteren we elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.

Actualiteit

BENG uitgesteld, steeds meer aardgasvrije nieuwbouw en Bouwstroom op gang gebracht

Uitstel BENG-eisen

De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving is niet meer haalbaar. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend, maar zal ten minste zes maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. Minister Ollongren van BZK komt in juni met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning.
Een cruciale factor is de beschikbaarheid van software om de (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen te kunnen berekenen. De Lenteakkoordpartijen Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw bepleiten een periode van ten minste zes maanden tussen het beschikbaar komen van de software en de wettelijke ingangsdatum. De softwarebouwers verwachten de software vanaf 1 januari 2020 beschikbaar te hebben.

Steeds meer aardgasvrije nieuwbouw

Liander kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Van alle aanvragen, nieuwbouwwoningen en renovaties betreft 62 procent een aansluiting zonder aardgas. In het voorgaande kwartaal was dit 56 procent.

Lees meer


Buildsight Monthly april 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk over utiliteitsbouw uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van april 2019 presenteren we het hoofdstuk over de woningbouw.

Woningbouw

Woningmarktvertrouwen op kantelpunt

Woningmarkt
Volgens de laatste gegevens van het CBS en het Kadaster zijn er in februari 15.470 bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Sinds augustus vorig jaar is het aantal woningverkopen niet meer gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Bovendien daalde de index voor de huizenprijs van het CBS in februari ten opzichte van een maand eerder voor de tweede keer in drie maanden. De vorig keer dat dat gebeurde was in november 2014. In februari lagen de huizenprijzen volgens deze index 7,5 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is de laagste stijging sinds september 2017. Naar verwachting zullen de prijsstijgingen op de woningmarkt dit jaar verder afnemen, omdat de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. Dat het aantal verkopen daalt is vooral het gevolg van het nog altijd beperkte aanbod van koopwoningen.

Lees meer


Buildsight Monthly maart 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk over woningbouw uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van maart 2019 presenteren we het hoofdstuk over de utiliteitsbouw.

Utiliteitsbouw

Beleggers in bedrijfsruimte en kantoren verleggen door krapte hun focus

Ondanks de hoge nieuwbouwproductie in 2018 is de leegstand van logistiek vastgoed vorig jaar niet gestegen. De markt heeft het volledige nieuwbouwaanbod op kunnen nemen. Voor dit jaar wordt een vergelijkbare ontwikkeling voorzien: veel vraag van gebruikers, een groot nieuwbouwaanbod en veel interesse van beleggers. Brexit lijkt een positief effect te kunnen hebben op de vraag naar opslagruimte, omdat men aan beide zijden van het Kanaal grotere voorraden aan wil kunnen houden. Bovendien zal de douane meer opslagruimte nodig hebben.

Lees meer


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research