Buildsight Monthly juni 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'actualiteit' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van juni 2019 presenteren we het hoofdstuk over de woningbouw.

Woningbouw

Woningmarkt

Voor het eerst sinds augustus vorig jaar zijn er in april meer bestaande woningen verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. In april vorig jaar wisselden 16.267 bestaande koopwoningen van eigenaar. Afgelopen april waren dat er ruim duizend meer; een stijging van 6 procent. Dat is de hoogste stijging sinds november 2017. Bovendien wisselden er in april sinds 2008 niet zoveel bestaande koopwoningen van eigenaar als in april van dit jaar. Niet alleen het aantal verkochte koopwoningen steeg in april, ook de huizenprijs steeg verder en wel met 7,7 procent op jaarbasis.

Een gemiddelde woning is nu ruim 7 procent duurder dan op het hoogtepunt van voor de crisis in augustus 2008. De huizenprijsstijgingen zijn nu wel wat kleiner geworden dan vorig jaar toen de prijzen in februari en november met 9,5 procent stegen op jaarbasis. De prijsstijging over heel 2018 bedroeg 9 procent.
Ondanks de stijging van het aantal transacties in april zullen er dit jaar naar verwachting minder bestaande woningen worden verkocht dan vorig jaar. In het laatste Kwartaalbericht Woningmarkt gaat Rabobank uit van een daling van 6 procent. De prijsstijging zal beperkt blijven tot 6 procent denkt Rabobank. De daling van het aantal verkopen is het gevolg van een gebrek aan geschikt aanbod en de afnemende betaalbaarheid. Zo zouden starters op de woningmarkt ondertussen een ton te kort komen voor de aankoop van een doorsnee woning.

Nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen zijn vaak nog een stuk duurder dan de gemiddelde bestaande woning, waardoor de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen nog sterker onder druk staat. Volgens de bouwondernemersvereniging NVB werden er in april 2.582 marktnieuwbouwwoningen verkocht. Dat waren er in dezelfde maand een jaar eerder 2.864. Dit komt neer op een daling van bijna 10 procent. Ook in januari, februari en maart van dit jaar lag het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De daling in de eerste vier maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2018 bedraagt 4 procent.
NVB wijt de daling vooral aan problemen rondom gemeentelijke procedures. Bovendien zouden de eisen die aan nieuwbouw gesteld worden te hoog zijn en zouden er te weinig bouwlocaties voorhanden zijn. Ook de stijging van de grond- en bouwkosten zorgt voor een daling van de verkopen. Recente onderzoeken van het Centraal Planbureau (CPB) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) bevestigen deze conclusies van NVB voor een belangrijk deel. Hier tegenover staat dat nieuwbouwkoopwoningen steeds groter worden. Dit blijkt uit gegevens van het CBS over de verleende vergunningen voor nieuw te bouwen koopwoningen tot en met maart van dit jaar.

Bouwvergunningen

NVB constateert dus dat het lastig is om de woningbouwproductie op peil te houden. Dit blijkt ook uit de gegevens over de vergunningverlening voor de bouw van nieuwbouwwoningen van het CBS. Uit voorlopige gegevens hierover blijkt dat net als in januari en februari ook in maart het vergunde aantal nieuw te bouwen woningen is gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. In maart bedroeg de daling bijna 26 procent en kwam het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen uit op 4.715. De voorlopige gegevens over het eerste kwartaal wijzen op een aantal van 12.537 nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is verleend. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er nog 16.951.
Ondanks deze daling wordt op korte termijn geen daling van de woningbouwproductie voorzien. Er is namelijk een voorraad aan vergunningen opgebouwd waar nog een tijd aan doorgebouwd kan worden. De goedgevulde orderportefeuilles van woningbouwers waar het EIB over rapporteert lijken dit te bevestigen.

Verder in deze Monthly:

- Bouwconjunctuur: Bouwproductie noteert hoogste groei in drie kwartalen
- Utiliteitsbouw: Uitspraak Raad van State haalt streep door 180 vergunningen
- Actualiteit: Grote aannemers doen goede zaken, privatisering bouwtoezicht goedgekeurd

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research