Buildsight Monthly april 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk over utiliteitsbouw uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van april 2019 presenteren we het hoofdstuk over de woningbouw.

Woningbouw

Woningmarktvertrouwen op kantelpunt

Woningmarkt
Volgens de laatste gegevens van het CBS en het Kadaster zijn er in februari 15.470 bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Sinds augustus vorig jaar is het aantal woningverkopen niet meer gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Bovendien daalde de index voor de huizenprijs van het CBS in februari ten opzichte van een maand eerder voor de tweede keer in drie maanden. De vorig keer dat dat gebeurde was in november 2014. In februari lagen de huizenprijzen volgens deze index 7,5 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is de laagste stijging sinds september 2017. Naar verwachting zullen de prijsstijgingen op de woningmarkt dit jaar verder afnemen, omdat de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. Dat het aantal verkopen daalt is vooral het gevolg van het nog altijd beperkte aanbod van koopwoningen.


Ook het aantal verkopen van nieuw te bouwen koopwoningen neemt af. De vereniging van ontwikkelende bouwers NVB meldt dat er in februari 2.472 zijn verkocht. Dit is een daling van 6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens NVB is dit het gevolg van een gebrek aan nieuwbouwlocaties. De nieuw te bouwen woningen die op dit moment te koop aangeboden worden zijn echter een stuk duurder dan een aantal jaar geleden. Dat er daarvan minder verkocht worden is niet zo gek.

Middenhuur
Veel woningzoekenden kunnen dus niet meer terecht in de nieuwbouw voor de koopsector. Ook de toegankelijkheid van andere segmenten van de woningmarkt staat onder druk. De politici maken zich daar in toenemende mate zorgen over. Er wordt veel verwacht van de particuliere huursector, maar het aanbod binnen dit segment groeit nauwelijks en bovendien stijgen de huren hard. Het reguleren van het middeldure huursegment waar een aantal gemeenten mee bezig is en waar ook minister Ollongren naar kijkt, ontmoedigt beleggers om te investeren in nieuwbouw voor dit segment. Ondertussen wordt er wel flink gehandeld in bestaande huurwoningen. De aanhoudende krapte op de Nederlandse woningmarkt, maakt deze interessant voor buitenlandse partijen met een focus op stabiele rendementen over een langere periode. De durfinvesteerders die op het dieptepunt van de woningmarktcrisis grote partijen woningen opkochten hebben hun rendementsdoelen ruimschoots gehaald en stappen nu uit.

Stabiliteit
Steeds vaker wordt gewezen op de invloed van de woningmarkt op de Nederlandse economie. De stijgende huizenprijzen dwingen Nederlanders steeds meer te lenen, terwijl de regelgeving het niet toelaat dat er snel meer gebouwd wordt. De zogenaamde aanbodelasticiteit is hierdoor heel laag. Omdat dit economische risico’s met zich meebrengt en de conjunctuurgolf versterkt heeft het CPB onderzoek gedaan naar het bouwproces van nieuwe woningen. Hierbij is gekeken naar grondexploitatie en het ontwikkelproces van nieuwe woningen dat daarop volgt. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zijn hierin de belangrijkste spelers, waarbij de provincies kaders stellen. De landelijke overheid heeft zich grotendeels teruggetrokken, maar heeft wel invloed met het woningmarktbeleid. In maart werd over dit onderzoek gepubliceerd. Het CPB concludeert dat gemeenten te hoge eisen stellen aan nieuwbouw en dat provincies de woningbehoefte vaak te laag inschatten.

Bouwvergunningen
Nieuwe voorlopige cijfers over het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen voor januari laten een daling zien in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Het CBS telt voor januari 2019 voorlopig 3.846 vergunde nieuwbouwwoningen. Een jaar eerder waren dat er 4.523. Het is de grootste daling in 9 maanden en brengt het jaartotaal op 69.109. Het aantal in gebruik genomen nieuwbouwwoningen is volgens voorlopige gegevens van het CBS in de eerste twee maanden van 2019 wel iets gestegen naar 9.524. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 8.864 (+7 procent). Op jaarbasis ligt het totale aantal in gebruik genomen nieuwbouwwoningen tot en met februari op 66.613.

Verder in deze Monthly:

- Bouwconjunctuur: Economische groei vertraagt duidelijk, maar geen recessie verwacht
- Utiliteitsbouw: Stabiele opdrachtenstroom
- Actualiteit: BENG, verkiezingen, regulering woningmarkt Amsterdam en jaarcijfers aannemers

 

 

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research