Buildsight Monthly maart 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk over woningbouw uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van maart 2019 presenteren we het hoofdstuk over de utiliteitsbouw.

Utiliteitsbouw

Beleggers in bedrijfsruimte en kantoren verleggen door krapte hun focus

Ondanks de hoge nieuwbouwproductie in 2018 is de leegstand van logistiek vastgoed vorig jaar niet gestegen. De markt heeft het volledige nieuwbouwaanbod op kunnen nemen. Voor dit jaar wordt een vergelijkbare ontwikkeling voorzien: veel vraag van gebruikers, een groot nieuwbouwaanbod en veel interesse van beleggers. Brexit lijkt een positief effect te kunnen hebben op de vraag naar opslagruimte, omdat men aan beide zijden van het Kanaal grotere voorraden aan wil kunnen houden. Bovendien zal de douane meer opslagruimte nodig hebben.


De Nederlandse kantorenmarkt heeft zich vorig jaar verder hersteld. De opname van kantoorruimte is verder gegroeid, terwijl er ook nog kantoorruimte werd onttrokken als gevolg van transformaties en sloop. De relatief weinige nieuwbouwkantoren werden volledig opgenomen. Hierdoor is de leegstand gedaald tot beneden de 10 procent. De markt is nu dus veel evenwichtiger dan net na de crisis. In de centra van grote steden is er meer vraag naar kantoren dan aanbod. Deze krapte vertaalt zich in stijgende huren. Ook voor kantoren is daarom veel interesse van (internationale) beleggers. Nog altijd leidt dit slechts in beperkte mate tot de nieuwbouw van kantoren. Op de meest gewilde locaties is namelijk weinig ruimte voor nieuwbouw. Om het hervonden evenwicht op de kantorenmarkt te bewaren is het volgens bedrijfsmakelaars belangrijk dat er meer nieuwgebouwd gaat worden.

Melkveehouders waren eind vorig jaar weer positiever gestemd. Dit kan te maken hebben met de verdere krimp van de fosfaatproductie uit dierlijke mest waardoor ook in 2018 het fosfaatplafond niet werd overschreden. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese regels op dit vlak. De daling van de fosfaatproductie is onder andere mogelijk gemaakt door een krimp van de melkveestapel die is bewerkstelligd met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Tegelijk met het bekend maken van de voorlopige cijfers voor de fosfaatproductie, kwam het CBS met cijfers over de stikstofuitscheiding. Omdat er juridische twijfels zijn over de wetenschappelijke onderbouwing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat de stikstofuitscheiding in de buurt van kwetsbare natuurgebieden moet beperken, werd extra uitgekeken naar deze uitkomsten. Het blijkt dat de stikstofuitscheiding nauwelijks is gedaald en waarschijnlijk hoger was dan toegestaan. Op termijn zou dit kunnen leiden tot extra beperkende maatregelen voor met name de melkveehouderij. Bovendien versterkt dit de twijfels over het PAS (en de houdbaarheid van de honderden milieuvergunningen die eronder werden verleend) die op dit moment worden onderzocht door de Raad van State.

Verder in deze Monthly

  • Bouwconjunctuur: Orderportefeuilles burgerlijke en utiliteitsbouw op recordhoogte
  • Woningbouw: Niet meer, maar wel duurdere nieuw te bouwen woningen vergund in 2018
  • Actualiteit: Minister worstelt met dossiers bouwtoezicht en BENG

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research