Buildsight Monthly december 2018

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van december 2018.

Woningbouw

Door een vernieuwing van Basisregistratie Kadaster (BRK) hebben het Kadaster en het CBS afgelopen maand geen cijfers naar buiten kunnen brengen over de verkoop van bestaande woningen. In samenwerking met makelaarsvereniging NVM is door het Kadaster wel een schatting gemaakt voor het aantal verkochte woningen in oktober. Deze schatting komt uit op 18.500 transacties. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van het aantal transacties in september, maar een daling van 8 procent in vergelijking met oktober vorig jaar. De grote daling die in september werd vastgesteld vergeleken met een jaar eerder (20 procent) heeft zich dus niet voortgezet.

De daling in oktober past in de neergaande trend die al aan het begin van dit jaar werd ingezet. Over de huizenprijsontwikkeling in oktober konden het CBS en het Kadaster geen uitspraken door de vernieuwing van de BRK. Aangezien de NVM in oktober meldde dat de huizenprijzen in het derde kwartaal met ruim 10 procent zijn gestegen en dat cijfer vooruitloopt op de cijfers van het Kadaster, is de kans groot dat de uitkomst die het CBS en het Kadaster nog moeten gaan geven, hoger zal zijn dan de 9,3 procent die ze voor september hebben geregistreerd.

Voor de NVM was het dalende aantal verkopen de reden om code rood af te roepen voor de woningmarkt in Nederland. Deze situatie zou nog verergerd worden door te weinig nieuwbouw. Terwijl de woningbouw zou moeten groeien, zou die dreigen te gaan krimpen. Deze conclusie zou te trekken zijn uit de ontwikkeling van de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen en het dalende aantal verkopen van nieuw te bouwen woningen. Volgens Buildsight valt deze conclusie (nog) niet te trekken. De huidige vergunningverlening is namelijk mogelijk beïnvloed door de invoering van het gasvrij-bouwen per 1 juli van dit jaar. Hierdoor is de vergunningaanvraag voor de bouw van gasvrije woningen uitgesteld ten behoeve van die van niet gasvrije woningen. Een groot deel van deze aanvragen heeft nog niet tot vergunningverlening geleid (en de registratie daarvan door het CBS). Dit zou de daling in de vergunningverlening in het derde kwartaal kunnen verklaren. Net als in juli en augustus ziet het CBS ook in september het vergunde aantal nieuw te bouwen woningen dalen. Het vergunde aantal nieuw te bouwen woningen was in september met 6.482 wel hoger dan in alle andere maanden dit jaar. Het bracht het totaal voor de 12 maanden tot en met september 2018 op 66.470.

Tussen nu en 2025 wordt er flink gebouwd in Amsterdam, zo meldt de gemeente. Het is de bedoeling dat er in de stad 52.500 nieuwbouwwoningen bij komen. Het merendeel van die woningen is bestemd voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen.

Utiliteitsbouw

Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie bepaalt dat wetenschappelijke onderbouwing nodig is voor het voorkomen van milieuschade bij projecten in de nabijheid van natuurgebieden. Sinds 2015 wordt in Nederland het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebruikt om ervoor te zorgen dat er niet te veel stikstof wordt uitgestoten. Te veel stikstof is schadelijk voor de natuur. Dat er nu een wetenschappelijke onderbouwing nodig is, zet veel milieuvergunningen die de laatste jaren zijn verleend op losse schroeven. Het betreft vaak vergunningen voor de intensieve veehouderij, maar ook vergunningen voor bijvoorbeeld transportbedrijven, wegenaanleg, biomassa- en vergistingscentrales. Nader wetenschappelijk onderzoek is nodig om vast te stellen of de vergunningen stand kunnen houden bij deze aanscherping van de toepassing van het beleid. Hierdoor zullen plannen mogelijk aangepast moeten worden en wordt er in ieder geval vertraging opgelopen bij de realisatie ervan. Bovendien worden er geen nieuwe vergunningen meer verleend zolang niet duidelijk is wat de impact is van de uitspraak van het Europees Hof op het PAS. De nieuwbouwproductie voor de veehouderij komt hierdoor nu al onder verdere druk. Die druk is laatste jaren al opgelopen door de invoering van varkens- en fosfaatrechten (voor de melkveehouderij). Daar bovenop spelen de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. Pluimvee- en geitenhouders liggen hierdoor onder een vergrootglas. In november werd bekend dat Limburg in navolging van andere provincies de geitenhouderij voorlopig op slot gaat gooien.

De nieuwbouwproductie voor de budgetsector staat al een tijd op een laag pitje. Het was bijvoorbeeld een probleem om nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd te krijgen omdat de budgetten voor de bouw vaak ontoereikend bleken. Dit was het gevolg van gedateerde nieuwbouwnormen waarin de bouwkosten werden onderschat. De behoefte aan nieuwe schoolgebouwen is echter groot. Doordat deze normen inmiddels naar boven zijn aangepast, kan de nieuwbouw voor veel scholen nu wel van start gaan. De gestegen bouwkosten en de daarop aangepaste normen hebben verschillende gemeenten in een lastig parket gebracht: het ontbreekt ze aan de middelen om de scholenbouwbudgetten aan te vullen. Eindhoven en nu ook Leeuwarden kampen in ieder geval met dit probleem.

De huidige groei van de utiliteitsbouw komt vooral voort uit de logistieke sector en de handel waarvoor veel nieuwe distributiecentra worden gebouwd. Onder andere door de goede infrastructuur is Nederland een goede vestigingsplaats voor internationale partijen uit die hoek. Afgelopen maand werd echter bekend dat het eerste grote Europese distributiecentrum voor de Chinese webwinkel Alibaba gebouwd wordt bij Luik in België.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research