Buildsight Monthly november 2018

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-.
Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van november 2018.

Woningbouw

Volgens de makelaars van de NVM is het code rood voor de Nederlandse woningmarkt. Ze laken het gebrek aan nieuwbouw wat een belangrijke oorzaak is voor het krappe woningaanbod. De krapte zorgt ervoor dat er vooral in de steden maar moeilijk een betaalbare woning is te vinden. Het gevolg is dat de huizenprijzen sterk stijgen. Volgens de NVM in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal transacties daalde met 12 procent. Pararius constateert dat de krapte op de woningmarkt ook leidt tot een sterke stijging van de huren van particuliere huurwoningen.

De NVM pleit voor een nationaal woningbouwplan en roept minister Ollongren op meer druk uit te oefenen op de provincies en gemeenten om nieuwbouwlocaties te plannen. Daarmee wil de makelaarsorganisatie dus verder gaan dan de Nationale Woonagenda die (nog steeds) niet is ondertekend door de provincies en de gemeenten, omdat de nieuwe gemeentebestuurders eerst ingewerkt moeten zijn.

Het CBS baseert zijn woningmarktstatistieken op gegevens van het Kadaster en loopt daardoor iets achter op de NVM-informatie, maar zag in september het aantal woningtransacties in de bestaande voorraad aanzienlijk dalen in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. In augustus wisselden nog iets meer woningen van eigenaar dan een jaar eerder, maar in september was er sprake van een daling van ruim 20 procent. Deze woningen waren gemiddeld 9,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Ook het aantal verkochte door de projectontwikkelaars van NVB nieuw te bouwen woningen krimpt dit jaar. September is dit jaar de zesde maand waarin het aantal nieuwbouwverkopen is gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Bovendien was de daling in september groter dan die in alle andere maanden met een daling dit jaar. Zo werden er in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 2 procent minder nieuw te bouwen woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Omdat er ook nog woningen worden gebouwd door andere opdrachtgevers, zouden zij de druk op de verdere groei van de woningbouwproductie af kunnen laten nemen. Dat lukt ze echter niet. Het totale aantal nieuw te bouwen woningen wat volgens voorlopige gegevens van het CBS werd vergund, is in augustus verder gedaald. In de twaalf maanden tot en met augustus is de bouw van bijna 67 duizend nieuwbouwwoningen vergund.

Terwijl het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is gedaald, stijgt de totale bouwsom die daarmee gepaard gaat nog wel. Dit is niet alleen het gevolg van de stijgende bouwkosten. Met name vergunde koopwoningen zijn ook groter geworden, blijkt uit gegevens van het CBS.

Utiliteitsbouw

Terwijl de woningbouw duidelijk vertraagt, houdt de utiliteitsbouw dit jaar de wind beter in de zeilen. De vergunningverlening voor de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen (afgemeten aan het totaal aan bouwsommen) is volgens het CBS in de eerste acht maanden van dit jaar nog met 17 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde orderportefeuille van aannemers binnen de utiliteitsbouw blijft ook groeien en omvat eind augustus voor 11 maanden aan werk. Deze stijging van de orderportefeuilles is echter niet zo groot als in de woningbouw. Omdat de vergunningverlening voor de utiliteitsbouw sterker stijgt dan voor de woningbouw, lijken de utiliteitsbouwers er beter in te slagen om het extra werk om te zetten in productie.

De utiliteitsbouw heeft vooral baat bij de grote vraag naar bedrijfsruimte. Voor veel bedrijven is het een gunstige tijd om te investeren in nieuwe bedrijfsruimte, want de economische voorspoed zorgt voor vet op de botten, de vooruitzichten zijn goed en de rente is (nog) laag. Dit geldt vooral voor bedrijven in de industrie, de logistieke sector en in de bouwsector. Bijvoorbeeld veel agrarische bedrijven en mijnbouwbedrijven hebben het moeilijker. De akkerbouw kampt met slechte oogsten als gevolg van de hitte en de droogte en zal daardoor minder geneigd zijn om nu te investeren. De veehouderij staat voor een transitie om meer duurzaam te worden. De melkveehouderij is sinds dit jaar gebonden aan het fosfaatrechtenstelsel en moet krimpen. De Rabobank voorziet voor de komende jaren een forse daling van het aantal bedrijven in de varkenssector van 3.500 naar 1.000 in 2030. Daarbij zal de varkensstapel naar verwachting niet meer dan 5 procent kleiner worden. De bedrijven worden dus groter, maar omdat de maatschappelijke impact van de sector moet worden verminderd, zou dit niet mogen leiden tot grotere stallen. Er zullen innovatieve nieuwe (stal-)concepten moeten worden ontwikkeld.

De regering heeft ondertussen ingezet op een circulaire landbouw. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende sectoren in de agrarische sector zodat uitputting van natuurlijke hulpbronnen en bijvoorbeeld mestoverschotten worden voorkomen. Wat dit betekent voor de bouw binnen de agrarische sector zal in de toekomst moeten blijken.

Rondom de bouw voor de onderwijs- en de zorgsector bestaat veel onzekerheid. De stijgende bouwkosten voegen daar een extra bron van onzekerheid aan toe: zijn de beschikbare budgetten toereikend voor het realiseren van de bouwambities. In Eindhoven is door de nieuwe onderwijswethouder daarom een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van de plannen voor de scholenbouw. De slechte financiële situatie van verschillende Nederlandse ziekenhuizen kan leiden tot faillissementen en zet bouwinvesteringen in de zorg onder druk.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research