Buildsight Monthly september 2018

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-. Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van september 2018.

Woningbouw

Op verschillende plekken wordt de noodklok geluid over de huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt. Het krappe aanbod stuwt de huizenprijzen van bestaande koopwoningen. Sinds mei van dit jaar liggen ze boven het vorige hoogtepunt uit augustus 2008 en ook in juni en juli zijn ze verder gestegen. Volgens de voorspellingen houdt de groei van de huizenprijzen voorlopig nog aan.

Het aanbod van koopwoningen is namelijk te klein en krimpt. Hierdoor daalt sinds dit jaar het aantal transacties. In juni en juli werden er ongeveer 38 duizend bestaande koopwoningen verkocht volgens het CBS en het Kadaster. Dat waren er bijna 41,7 duizend in dezelfde maanden van 2017 wat neerkomt op een daling van bijna 9 procent.
Ondertussen kostte een gemiddelde verkochte woning in juli net geen 291 duizend euro. De hoge prijzen beginnen potentiële huizenkopers te ontmoedigen. Volgens maandelijks onderzoek van de Vereniging Eigen Huis beginnen na starters ook ouderen af te haken. Voor starters wordt het steeds moeilijker om de eerste woning te financieren omdat de stijging van de lonen maar heel beperkt is vergeleken met die van de huizenprijzen. Starters met een studieschuld kunnen minder lenen en omdat er steeds meer geleend wordt dreigt dit steeds meer starters buiten spel te zetten op de woningmarkt. Desondanks gaat men ervan uit dat de verkopersmarkt nog wel even overeind zal blijven en dat de prijzen zullen blijven stijgen.
In de nieuwbouw daalt sinds dit jaar het aantal woningverkopen ook door een gebrek aan aanbod. Tot en met juni werden er door projectontwikkelaars 16.738 nieuw te bouwen woningen verkocht. In het eerste half jaar van 2017 waren dat er 17.487. Dit komt neer op een daling van 4,3 procent. Alleen in april werden er dit jaar meer nieuw te bouwen woningen verkocht dan in dezelfde maand van 2017. Volgens projectontwikkelaars zouden er meer woningen verkocht kunnen zijn als er meer bouwgrond beschikbaar zou zijn geweest. Bovendien zorgen lange procedures en capaciteitstekorten ervoor dat de woningbouwproductie zich niet versnelt. Ook de ontwikkeling van de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen biedt geen zicht op een verdere verhoging van de woningbouwproductie. In vier van de zes eerste maanden van dit jaar bleef die namelijk achter bij die in dezelfde maand van vorig jaar. Bij elkaar kromp hierdoor het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven in het eerste half jaar met 3,3 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2017. De huidige schommelingen in de vergunningverlening houden verband met de overstap naar gasloze nieuwbouw. Vanaf 1 juli kunnen er alleen bij uitzondering vergunningen worden verleend voor nieuw te bouwen woningen die op aardgas zijn aangesloten.

Utiliteitsbouw

Ondanks de schijnbare dreiging van een stagnatie in de woningbouw, blijft het vertrouwen van bouwondernemers in Nederland hoger dan dat van ondernemers in andere sectoren (wat over het algemeen ook ruim bovengemiddeld hoog ligt). Dit zal voor een deel te danken zijn aan de positieve situatie in de utiliteitsbouw.Er wordt dit jaar door bedrijven duidelijk meer geïnvesteerd in nieuwbouw. Dat zien we terug in de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen. Hoewel de groei daarvan in het eerste kwartaal achterwege bleef, is daar in het tweede kwartaal wel duidelijk sprake van. Hierdoor werd de waarde van de vergunde bouwsommen in het eerste halfjaar van dit jaar naar 2,1 miljard euro getild. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar bedraagt de stijging 9,3 procent.
Deze ontwikkeling onderstreept de gunstige economische situatie in Nederland. Op dit moment hebben bedrijven weinig reden om zich zorgen te maken. De bestedingen groeien namelijk en zullen dat waarschijnlijk ook nog geruime tijd blijven doen. De grootste zorg is de moeite die het kost om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken. Onder agrarische bedrijven bestaan er wel zorgen omtrent de gevolgen van de droogte die tijdens de zomermaanden is ontstaan. Ze hebben daar steun voor gevraagd van de overheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is echter niet bereid gevonden om financiële steun te verlenen. Wel zijn er maatregelen getroffen om bepaalde gevolgen van de droogte beter op te kunnen vangen. Zo mag er dit jaar langer mest uitgereden worden en is afgesproken dat het verbouwen van extra veevoer (door de droogte moest er namelijk meer bijgevoerd worden) geen gevolgen zal hebben voor de Europese vergroeningssubsidies. Door de huidige goede prijzen voor agrarische producten, hoeft de droogte geen grote gevolgen te hebben voor de geplande investeringen van boeren.
Andere sectoren ondervinden over het algemeen minder last van de droogte. Dat ze veel last hebben gehad van de hittegolven die de droogte mede hebben veroorzaakt, komt niet naar voren uit de resultaten van de conjunctuurenquêtes die aan het begin van het derde kwartaal zijn gehouden.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research