Buildsight Monthly juli 2018

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-. Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van juli 2018.

Woningbouw

De Nederlandse woningmarkt is al een tijd te karakteriseren als een verkopersmarkt: het aanbod is beperkt in verhouding tot de vraag, waardoor verkopers hun vraagprijs steeds verder verhogen.

In mei zijn de prijzen voor bestaande koopwoningen met 8,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit was al de achtste maand op rij waarin de huizenprijs met meer dan 8 procent is gestegen op jaarbasis. In februari was de stijging zelfs 9,5 procent. Van januari tot en met mei van dit jaar is het aantal verkochte bestaande woningen afgenomen met 6,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Ook het aantal verkochte nieuw te bouwen woningen staat dit jaar onder druk. Dit zou te maken hebben met de belemmeringen in het bouwproces zoals de beschikbaarheid van bouwlocaties en van bouwpersoneel. Daarnaast moet de woningbouwsector de overstap naar aardgasloze nieuwbouwwoningen maken. Dit zou extra tijd kosten in de ontwerpfase waardoor de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen de laatste maanden is vertraagd. Van mei vorig jaar tot en met april van dit jaar is de bouw van 67,7 duizend woningen vergund. In de twaalf maanden tot en met februari 2018 waren dat er bijna 70,9 duizend. Tot juli worden er naar verwachting echter weer meer vergunningaanvragen ingediend voor de bouw van nieuwe woningen, omdat de te vergunnen woningen vanaf 1 juli aardgasloos moeten zijn. Veel woningbouwplannen die nu op de tekentafel liggen zijn dat nog niet, waardoor de ontwikkelaars daarvan hun best zullen hebben gedaan om de vergunningaanvraag voor 1 juli ingediend te hebben. Mocht dit niet lukken dan kan de ontwikkelaar gebruik maken van de zogenaamde inkeerregeling die erin voorziet dat de overheid kopers een budget biedt voor een aantrekkelijke financiering om de meerkosten van een aardgasvrije woning (of van een woning die aardgasvrij-ready is) te dekken. Dit heeft de overheid in juni afgesproken met marktpartijen die deelnemen aan de sectortafel gebouwde omgeving van het deze zomer te bereiken Klimaatakkoord. Deze regeling wordt nu uitgewerkt zodat er vanaf september gebruik van gemaakt kan worden. Ook kunnen er door gemeenten uitzonderingen gemaakt worden op het aardgasverbod in het geval van zwaarwegende bezwaren zoals vertraging in de woningproductie en te hoogoplopende kosten. Het is echter de vraag in hoeverre gemeenten ervoor openstaan om gebruik te maken van deze uitzonderingen. Uit onderzoek onder de 20 grootste gemeenten blijkt dat 17 ervan van plan zijn het aardgasverbod te handhaven. Opdrachtgevers met aardgaswoningen in ontwikkeling zullen vaak het zekere voor het onzekere hebben genomen en hun vergunningaanvraag voor 1 juli ingediend hebben. Deze vergunningen zullen voor het grootste deel verleend worden in het derde kwartaal. Naar verwachting zal de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen daarom pieken in het derde kwartaal.

Utiliteitsbouw

De vergunningverlening voor de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen is in april gestegen met 83 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige gegevens van het CBS. Sinds 2013 steeg deze alleen in februari 2017 harder (met 96 procent). Ook ten opzichte van maart is de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen in april gestegen (47 procent). Deze ontwikkeling ondersteunt de positieve prognoses voor de utiliteitbouw. Kijkend naar de ontvangen orders voor de bouw van verschillende soorten utiliteitsgebouwen blijkt dat daar voor de meeste gebouwsoorten in april ook sprake is van een stijging vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De grootste stijging is zichtbaar bij kassen. Ook voor de bouw van hallen en loodsen werden fors meer orders ontvangen. Voor kantoren, bedrijfshallen met kantoor, scholen en overige gebouwen was de stijging gematigder. Voor de bouw van winkels, schuren en stalen werden minder orders ontvangen.   Vooral voor schuren en stallen is er al jarenlang sprake van een dalende bouwtrend. De ontwikkeling van de Nederlandse veehouderij loopt tegen maatschappelijke en milieutechnische grenzen aan, waardoor de bouwproductie van schuren en stallen blijft krimpen. Vooral in de melkveehouderij is de situatie in veel gevallen nijpend. Melkveehouders die zich in de schulden staken met het vooruitzicht op groei van de melkproductie en met de  invoering van het fosfaatrechtenstelsel beperkt worden in die groei, zijn in grote financiele problemen gekomen. Nu blijkt de landbouwminister geen andere mogelijkheden meer te zien om ze tegemoet te komen dan te pleiten bij de Europese Commissie voor extra uitzonderingen. De kans daarop is zeer gering.
In juni hebben de boeren in Europa kennis kunnen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid dat de Europese Commissie voorstaat binnen de Europese Unie. Tegenover meer vrijheid van de lidstaten bij de invulling ervan staat een nieuwe verdeling van het Europese landbouwbudget en een krimp ervan met 5 procent. Zeker in Nederland zullen boeren hierdoor minder subsidie krijgen uit Brussel. Het is echter de vraag of het Europees Parlement akkoord zal gaan met het nieuwe voorstel en of dat dan voor de Europese verkiezingen zal zijn die in mei 2019 worden gehouden. Vooral als dat niet lukt zal het nog jaren duren voordat de Nederlandse boeren iets gaan merken van het nieuwe beleid.

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research