Buildsight Monthly december 2017

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Hieronder leest u het hoofdstuk II. Woningbouw en III. Utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van december.
 
In het derde kwartaal valt de economische groei in Nederland terug na de uitzonderlijk hoge groei in het tweede kwartaal. De groei in de bouwsector loopt al langer terug en in het derde kwartaal was er sprake van een tekort aan arbeidskrachten, materiaal en onderaannemers. 
 
1. Woningbouw
Volgens de eerste raming van het CBS voor de economische groei in het derde kwartaal van dit jaar groeiden de investeringen in woningen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 8,2 procent, terwijl de investeringen in gebouwen slechts met 0,7 procent groeiden. Het derde kwartaal van dit jaar is overigens het eerste in 12 aaneengesloten kwartalen waarin de investeringen in woningen met minder dan 10 procent stijgen. Het is ook het vierde kwartaal op een rij dat de groei van de investeringen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder afneemt. Dit jaar kan de hoge groei die in 2015 en 2016 is gerealiseerd, niet worden gehandhaafd.
De vertraging van de groei van de investeringen in woningen valt samen met een toenemende krapte op de woningmarkt en toenemende belemmeringen in de voortgang van het onderhanden werk van aannemers in de bouw die hiervoor al werden beschreven. De krapte op de woningmarkt vertaalt zich in een sterke stijging van de huizenprijzen. Volgens het CBS namen deze in oktober toe met meer dan 8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dit is de grootste prijsstijging in bijna 16 jaar. Het aantal verkochte bestaande woningen groeit ook nog en benadert het niveau van 240 duizend transacties op jaarbasis. Ook het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen door projectontwikkelaars afgeleid van het aantal afgeven certificaten zit in het derde kwartaal weer in de lift. In de eerste vier maanden van het jaar bleven de verkopen nog achter bij die over dezelfde periode een jaar eerder. Vier van de vijf maanden die volgden lieten een stijging zien van de verkopen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Hierdoor werden er dit jaar tot en met september bijna 26 duizend nieuwbouwwoningen verkocht. Het is voor het eerst sinds 2008 dat zo’n hoog aantal nieuwbouwwoningen werd verkocht in de eerste drie kwartalen.
Door de vertraging in de groei van de woningbouwproductie en de blijvend hoge vraag naar woningen, zal de krapte op de woningmarkt niet snel afnemen (als er geen nieuwe manieren worden gevonden om huishoudens te huisvesten). Gelukkig lijkt de woningbouwproductie wel te kunnen blijven groeien, omdat niet alleen het aantal verkochte nieuw te bouwen woningen toeneemt, maar ook de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen blijft toenemen. Op basis van voorlopige cijfers van het CBS over september lijken er in die maand 6.762 nieuw te bouwen woningen te zijn vergund. Dit is het hoogste aantal sinds maart en een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van september 2016. In de twaalf maanden tot en met september 2017 is de bouw van bijna 67 duizend nieuwbouwwoningen vergund.

2. Utiliteitsbouw
Terwijl de werkvoorraad van aannemers in de utiliteitsbouw sterk is gestegen in augustus en september, staat de vergunningverlening voor nieuwe utiliteitsgebouwen in deze maanden enigszins onder druk. In september werden er voor een totale bouwsom van 270 miljoen euro aan nieuwbouwvergunningen verleend volgens voorlopige gegevens van het CBS. In augustus bleef het bij een totale nieuwbouwsom van 179 miljoen euro. Dat was respectievelijk 20 en 10 procent lager dan in dezelfde maand een jaar geleden. Hierdoor daalden ook de totale bouwkosten van de door bouwbedrijven ontvangen orders voor de utiliteitsbouw in zowel de marktsector als de budgetsector.
De recente daling in de vergunningverlening en de ontvangen orders hoeven niet te leiden tot een daling van de productie in de utiliteitsbouw. In de marktsector en de budgetsector blijft het niveau van de orderintake van bouwbedrijven boven het niveau van productie. In de budgetsector is het verschil echter duidelijk afgenomen en is de ruimte voor groei dus ook kleiner geworden. Waarschijnlijk kan krimp voorkomen worden en is groeipotentie van de utiliteitsbouwproductie in de marktsector dus voldoende om de utiliteitsbouw als geheel verder te kunnen laten toenemen.
De groei van de utiliteitsbouw in de marktsector is te danken aan de grote vraag naar bedrijfsruimte die natuurlijk samenhangt met de aanhoudende hoogconjunctuur. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar nieuwe bedrijfsruimte om hun activiteiten uit te kunnen breiden. Vooral de vraag naar distributiecentra blijft hoog en wakkert de interesse van beleggers voor dergelijk vastgoed aan. Dit speelt zich af in de logistieke sector. Ook de industrie en de bouwnijverheid zelf heeft echter weer meer behoefte aan bedrijfsruimte.
De nieuwbouw van stallen voor de agrarische sector blijft krimpen ondanks de aanhoudende economische groei. De veehouderij kampt met strengere regelgeving, afnemend maatschappelijk draagvlak en affaires. In november publiceerde NRC artikelen over de fraude met mest in de veehouderij. De mestfraude zet opnieuw druk op het halen van de doelstellingen uit het fosfaatreductieplan en maakt het minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lastig om in Brussel te pleiten voor het behoud van de derogatie. Inmiddels heeft ze wel de weg vrijgemaakt voor de definitieve invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018.
 
 
 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research