Buildsight Monthly november 2017

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit

Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Hieronder leest u het hoofdstuk II. Woningbouw en III. Utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van november. 

Na een lange formatieperiode is het kabinet Rutte-III in oktober aangetreden, doet dat onder een gunstig economisch en financieel gesternte en hoopt daar ook wat aan bij te dragen. Het nieuwe regeerakkoord is goed ontvangen in de bouwsector.

1. Woningbouw
Onder invloed van een beperkt aanbod koelt de Nederlandse woningmarkt de laatste maanden enigszins af. Het aantal transacties groeit niet meer en de huizenprijsstijging loopt niet verder op. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS over de woningverkopen die zijn gepasseerd bij de notaris. Terwijl er voorheen sprake was van een sterke stijging, stabiliseert het aantal verkopen zich de laatste vier maanden achtereen (juni tot en met september) op jaarbasis op een niveau van ongeveer 236-237 duizend verkochte woningen. In die periode schommelde de prijsstijging tussen 8 en 7,3 procent op jaarbasis.
De NVM ziet op basis van de bij hun aangesloten makelaars in het derde kwartaal getekende koopcontracten vooral in de steden het aantal transacties sterk afnemen. Hierbij gaan volgens de NVM de woningprijzen “door het dak”. Aan deze situatie komt in het laatste kwartaal naar verwachting van de NVM geen verandering. Daarom roept de NVM de nieuwe regering op de regie te nemen op de woningmarkt zodat er gewerkt kan worden aan de meer evenwichtigere ontwikkeling ervan. Er zou gezorgd moeten worden voor meer nieuwbouw, voor de betaalbaarheid en voor een grotere vrije huursector. Tegelijkertijd constateert de NVM dat dat het aanbod van nieuwbouwwoningen in het derde kwartaal weer is gestegen met 8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, waardoor ook het aantal verkopen ervan kon stijgen. Ook de NVB heeft laten weten dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in de lift zit. In augustus werden er voor het eerst in tien maanden meer dan 3.400 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit bracht het dit jaar aantal verkochte nieuwbouwwoningen op ruim 25 duizend. Dit is het hoogste aantal sinds 2008.
Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen. In mei en juni stagneerde de groei ervan, maar in juli en augustus is opnieuw sprake van een stijgende trend. Dit blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van het CBS. In de twaalf maanden tot en met augustus 2017 werd de bouw van ruim 65 duizend nieuw te bouwen woningen vergund. Op dit moment slagen ontwikkelaars er dus in om het aanbod van nieuwbouwwoningen te vergroten. Dit draagt bij aan de verdere groei van de woningbouwproductie op de korte en middellange termijn. Om ook op langere termijn de woningbouwproductie op peil te houden, worden er programma’s opgetuigd om de regionale plancapaciteit in relatie tot de woningbehoefte in de gaten te kunnen houden en om stedelijke transformatie (binnenstedelijke woningbouw) te bevorderen.

2. Utiliteitsbouw
Sinds mei rapporteren de bouwers van utiliteitsgebouwen dat hun orderportefeuilles aanzienlijk zijn gegroeid. In augustus hadden utiliteitsbouwers gemiddeld voor 9,8 maanden werk in portefeuille. Dat is 1,3 maanden meer dan in april. De orderportefeuille van de utiliteitsbouwers is in augustus maar een klein beetje minder goed gevuld dan die van de gemiddelde woningbouwer die 10 maanden werk in portefeuille heeft. Nieuwe voorlopige cijfers met betrekking tot de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen over augustus tonen dat er op jaarbasis voor een totale bouwsom van meer dan 3,4 miljard euro vergund is. Dat is iets minder dan een maand eerder. Omdat de ontvangen orders van bouwbedrijven ten behoeve van de marktsector de huidige productie overstijgen, bestaat er echter nog voldoende ruimte voor een groei van de utiliteitsbouwproductie. In de budgetsector lijkt de ruimte voor groei de laatste maanden te zijn gekrompen en dreigt stagnatie van de groei. De budgetsector vertegenwoordigt nog maar 30 procent van het utiliteitsbouwvolume waardoor de sector als geheel nog kan blijven groeien.
Dat geldt niet voor de bouw van stallen voor de melkveehouderij. Het fosfaatreductieplan dat de sector opgelegd heeft gekregen en door een uitspraak in hoger beroep eind oktober onverkort ook van toepassing is op de melkveehouders die ertegen in beroep zijn gegaan, leidt ertoe dat de melkveestapel in Nederland de komende jaren zal krimpen en er dus geen behoefte meer is aan meer of grotere melkveestallen. Dit is nodig om de uitzonderingspositie te behouden (de zogenaamde derogatie) die ons land heeft als het gaat om de toepassing van de Europese nitraatrichtlijn. In oktober ontstond er nog twijfel over het behalen van de doelstellingen van het fosfaatreductieplan toen bleek dat de melkveestapel toch weer was gegroeid. Dit was voor FrieslandCampina reden om een oproep te doen aan de leden om zich met ingang van 2018 te houden aan de beschikbare fosfaatrechten en de melkproductie zoveel mogelijk over het jaar te spreiden (ook om onbalans tussen melkaanbod en verwerkingscapaciteit te voorkomen). Ook demissionair minister Kamp wees de melkveehouders op hun verantwoordelijkheden.

Al voor € 99 per jaar heeft u een abonnement en ontvangt u 10 keer per jaar (op de 1ste van de maand) de volledige Buildsight Monthly in uw mailbox. Stuur voor meer informatie of aanmelding een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met het Buildsight kantoor op +31(0) 732 060 130.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research