Buildsight Monthly juni 2017

Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Hieronder leest u hoofdstuk II en III, van de Buildsight Monthly van juni.
Al voor € 99 per jaar heeft u een abonnement en ontvangt u 10 keer per jaar (op de 1ste van de maand) de volledige Buildsight Monthly in uw mailbox. Stuur voor meer informatie of aanmelding een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met het Buildsight kantoor op +31(0) 732 060 130.

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.

De bouwconjunctuur floreert. Er zijn echter grenzen aan de toekomstige groei van de bouwproductie. Recent kan aan de lijst bouwbeperkingen een dreigend personeelstekort en een tekort aan isolatiemateriaal toegevoegd worden.

1. Woningbouw

In april werden er maar 1,9 procent meer bestaande koopwoningen verkocht dan in dezelfde maand van vorig jaar. Daarbij liepen de prijzen in een jaar tijd met 7,4 procent op. Dit is de grootste prijsstijging sinds maart 2002. In alle provincies stijgen de prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar, maar de verschillen tussen de provincies zijn groot. In Zeeland zijn de huizen 1,9 procent duurder geworden, terwijl in Noord-Holland de huizenprijzen met 10,5 procent stegen.

In de (grote) steden is het tegenwoordig gebruikelijk dat woningen gekocht worden met slechts een gedeeltelijke hypotheek of zelfs helemaal geen hypotheek. Veel kopers kunnen eigen geld inbrengen dankzij een gift van ouders of verdere familie. Daarnaast zien vermogende particulieren de aankoop van een woning in de stad als een goede belegging. Een koopwoning in de stad is daarom steeds moeilijker bereikbaar voor huishoudens met een modaal inkomen zonder eigen geld. De grote prijsstijgingen in de steden zijn het gevolg van het daar beperkte woningaanbod dat niet voldoende is om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Deze vraag is het gevolg van de trek naar de steden als centra van economische en culturele activiteit. Ook de gemeenten rondom de aantrekkelijke steden profiteren en kennen een bloeiende woningmarkt, omdat niet iedereen in de stad kan of wil wonen, maar wel in de nabijheid ervan. Vooralsnog leidt dit hier nog niet tot oververhitting waar dat in de steden zelf wel het geval is. Het zijn de gemeenten ver buiten de invloedsfeer van de grote steden waar de woningmarkt maar met moeite op gang blijft en de gevolgen van vergrijzing en bevolkingskrimp steeds zichtbaarder worden. Hier toont de Nederlandse woningmarkt een heel ander gezicht. Dit alles blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandsche Bank uitvoerde naar de woningmarkt.
In toenemende mate leiden de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt tot problemen. Daarom klinkt steeds vaker de roep om meer woningbouw en om nieuw woningmarktbeleid. Het Rijk zou hier de touwtjes weer in handen moeten nemen, omdat de woningproductie duidelijk achter blijft bij de behoefte. Een nieuw kabinet zou hier aandacht voor moeten hebben.
Ondertussen groeit de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen volgens (voorlopige cijfers van) het CBS alweer 11 maanden op rij tot en met maart van dit jaar. In deze maand werden voor het eerst in 2 jaar weer voor meer dan 6.600 nieuw te bouwen woningen vergunningen verleend. Dit bracht het in 12 maanden vergunde aantal nieuw te bouwen woningen op een niveau van 58.137 woningen. Dit is 54 woningen meer dan het vorige hoogtepunt van juni 2015. 

2. Utiliteitsbouw

De positieve ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsruimte zetten zich voort. De vraag vanuit de logistieke sector is nog altijd groot en ook de industrie en de bouw hebben weer behoefte aan meer ruimte. Dat de behoefte van bouwbedrijven aan bedrijfsruimte toeneemt, kan gezien worden als een zichzelf versterkende groei. Door de hoge eisen die vaak aan bedrijfsruimte gesteld worden, wordt er steeds vaker voor nieuwbouw gekozen. Bij logistiek vastgoed ging het in 2016 bij de helft van het totale opnamevolume om nieuwbouw. Er wordt momenteel gebouwd aan een aantal grote distributiecentra die vaak meer dan 50 duizend vierkante meter beslaan. In mei werd bekend gemaakt dat het Spaanse modeconcern Inditex (bekend van de keten Zara) een groot distributiecentrum gaat bouwen bij Lelystad Airport. Met deze investering zou een bedrag gemoeid zijn van 100 miljoen euro. Vanaf 2019 zou het nieuwe distributiecentrum in gebruik genomen moeten gaan worden.
Ook de kantorenmarkt leeft weer op door een stijgende vraag. Omdat er de laatste jaren nauwelijks kantoren zijn bijgebouwd en er veel leegstaande kantoren zijn herbestemd of gesloopt, begint op sommige plekken de kantorenmarkt krapte te vertonen. Er wordt daarom aangedrongen op het mogelijk maken van de bouw van meer nieuwe kantoorgebouwen in met name Amsterdam. Als dat niet gebeurt, zou Amsterdam zijn populariteit als vestigingslocatie kunnen verliezen. Het grootste deel van de huidige kantorenbouw vindt al plaats in Amsterdam, maar dat zou dus verder uitgebreid moeten worden.
In februari en maart van dit jaar bereikte volgens voorlopige cijfers van het CBS de totale nieuwbouwsom van vergunde nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen een niveau van bijna 800 miljoen euro. Dit is het hoogste niveau sinds medio 2012 en duidt op een verdere verbetering van de omstandigheden binnen de utiliteitsbouw. Uit de resultaten van de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017 blijkt dat architecten vooral meer verwachten van gemengde projecten (met woningen) en van de zorgsector. Door steeds meer architecten worden deze als groeisegmenten aangemerkt. Voor gemengde projecten is dat door 45 procent van de architecten. 26 procent van de architecten verwacht dit jaar meer van het zorgsegment. Het grootste deel van de architecten (63 procent) verwacht dit voorjaar overigens groei van de woningbouw. De positievere verwachtingen vertalen zich in een stijging van de werkvoorraad van architecten van circa 10 procent ten opzichte van het najaar van 2016 naar bijna 5 maanden.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten