Betonstop?!

Omdat Buildsight regelmatig onderzoek doet in België, volgen we de relevante ontwikkelingen bij onze zuiderburen. Elke keer blijkt dat de verschillen tussen België en ons land ondanks de topografische nabijheid erg groot zijn. De verschillen manifesteren zich natuurlijk vooral op cultureel en politiek vlak. Ook de Belgische bouwcultuur wijkt sterk af van de Nederlandse.

De Belgen en dan vooral de Vlamingen zijn er aan gewend dat bijna overal en bijna alles gebouwd kan worden. Zeker als het gaat om nieuwe woningen. Dit heeft geleid tot de zo karakteristieke lintbebouwing met ruime vrijstaande (soms letterlijk) “kasteeltjes” op ruime percelen. Groot was daarom de consternatie toen de Vlaamse regering eind november een akkoord bereikte over nieuw beleid om vanaf 2040 de open ruimte niet verder te laten afkalven. De nieuwe plannen staan beschreven in het zogenaamde Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).
Door het huidige ruime beleid op het vlak van de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen gaat er dagelijks ongeveer 6 hectare aan open ruimte verloren. In 2025 moet dat teruggebracht zijn tot 3 hectare per dag, om in 2040 op 0 uit te komen. In de discussie die over het witboek BRV ontstond, werd meteen al gesproken over een “betonstop”. Deze term slaat op het streven om nieuwbouw in de open ruimte te beperken en beter gebruik te gaan maken van de ruimte die al in gebruik is door deze te verdichten en het gebruik ervan te intensiveren. Ten onrechte ontstaat met de term “betonstop” het beeld dat er vanaf 2040 helemaal niet meer nieuwgebouwd mag worden in de open ruimte, terwijl een groot deel daarvan nu nog als bouwgrond beschouwd kan worden. Het leek ons dus goed om dit beeld te nuanceren.
Op de eerste plaats kan er ook vanaf 2040 nog gebouwd worden in de open ruimte, zolang elke nieuw bebouwde hectare wordt gecompenseerd door een hectare bestaande bebouwde ruimte weer te vergroenen. Ten tweede kan binnen de huidige, door huisvesting, infrastructuur en bedrijvigheid ingenomen ruimte, nog veel nieuw gebouwd worden door lege of in onbruik geraakte plekken (opnieuw) in te vullen. Daarmee worden ook in Vlaanderen transformatie van bestaand vastgoed en herontwikkeling van bestaande infrastructuur (zoals havengebieden en spoorzones) nadrukkelijk op de agenda geplaatst. Bovendien is het nog niet mogelijk om nu al de precieze consequenties van het nieuwe beleid voor de Belgische bouwsector te kennen, omdat het beleid nog vertaald moet worden in concrete maatregelen. Dit proces zal jaren duren. Na het raadplegen van het maatschappelijk middenveld, zal de eerste aanzet daarvoor neergelegd worden het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er zal ook worden gewerkt aan een compensatieregeling voor bestaande bouwrechten die in te toekomst mogelijk ingetrokken dienen te worden. En er zal een eerlijke vergoeding worden ingesteld, mocht het in de toekomst tot onteigening komen. Dit geld zou de bouw - indirect - ook weer ten goede kunnen komen.
Op de korte en middellange termijn heeft de betonstop dus nauwelijks consequenties voor de Belgische bouwsector. Op de langere termijn zal het nieuwe beleid er toe moeten leiden dat er meer herontwikkeld en getransformeerd zal worden en dat het bouwen in de open ruimte duurder zal worden dan bouwen binnen bestaande bebouwde en in de buurt van logistieke knooppunten. Op dit moment is dat vaak nog andersom. Een Vlaamse juriste die tot dezelfde conclusies kwam, verzuchtte daarom dat met name de transformatieplannen “een beetje doen denken aan de ruimtelijke ordening van de Noorderburen”. Of Nederland en België daarmee echt meer op elkaar gaan lijken, valt echter te betwijfelen.

Rolf Dankers


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten