Buildsight Monthly december 2016

Hieronder leest u een deel van de Buildsight MONTHLY van december. Al voor € 99 per jaar heeft u een abonnement en ontvangt u 10 keer per jaar (op de 1ste van de maand) de volledige Buildsight Monthly in uw mailbox. Stuur voor meer informatie of aanmelding een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met het Buildsight kantoor op +31(0) 732 060 130.

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit. 

Na de Brexit en de verkiezing van Donald Trump, zien analisten  nieuwe politieke onzekerheid ontstaan na het Italiaanse referendum van 4 december. De groeiende populistische invloed zal de mondiale economische ontwikkeling niet ten goede komen. De bouwsector in Nederland hoeft zich er (nog) geen zorgen over te maken

1. Woningbouw
Door de beperkte bouwcapaciteit en een gebrek aan nieuwe woningbouwlocaties, kan er niet overal worden voldaan aan de grote vraag naar woningen. Mede hierdoor stijgen de woningprijzen op sommige plekken met dubbele cijfers. Dit geldt met name voor de gemeente Amsterdam, waar volgens het CBS bestaande woningen in het derde kwartaal ruim 14 procent duurder waren dan in het derde kwartaal van 2015. Het aantal verkochte bestaande woningen kromp in dezelfde periode met ruim 4 procent. De sterke prijsstijging in combinatie met een teruglopend aantal verkochte woningen, illustreert het beperkte woningaanbod in Amsterdam. Het is daarom niet zo gek dat de gemeente Amsterdam afgelopen maand de aandacht vestigde op het plan Haven-Stad. Dit plan moet leiden tot de bouw van 18 duizend tot 40 duizend nieuwe woningen tussen nu en 2040. En dat allemaal binnen de ring. Om deze aantallen -en daarnaast de nodige voorzieningen- te kunnen realiseren, zal er vooral hoogbouw gepleegd worden. In het kader van dit plan is al begonnen met de uitgifte van woningbouwkavels in Sloterdijk aan zelfbouwgroepen en ontwikkelaars.
Ook de rijksoverheid doet een duit in het Amsterdamse zakje met de aangekondigde verkoop van het bouwrijpe perceel op het eiland Oostenburg, aan de rand van het centrum van Amsterdam. Hier zou plaats zijn voor zo’n 400 woningen. Een vijfde daarvan moet sociale woningbouw zijn en ten minste 6 procent van de woningen moet in het middeldure vrije huursegment gaan vallen. Die laatste voorwaarde is nog nooit eerder gesteld en loopt vooruit op de mogelijkheid voor gemeenten om een dergelijke voorwaarde op te nemen in een bestemmingsplan, zoals dat nu al gebeurd voor sociale huur. Verder moet er op het terrein ruimte worden gereserveerd voor bedrijven en voor parkeren. Projectontwikkelaars met voldoende expertise zullen worden uitgenodigd om een bod te doen op het terrein en de bijbehorende bouwopgave. Ze krijgen daar tot begin mei de tijd voor.
Naast het terrein op Oostenburg is het Rijk van plan om de komende jaren nog meer in onbruik geraakte terreinen en gebouwen van de hand te doen ten behoeve van vooral de woningbouw. Lagere overheden worden door minister Blok opgeroepen hetzelfde te doen. Blijkbaar vindt hij dat het op dit moment niet snel genoeg gaat. Hij vindt dat er vooral meer ruimte moet komen voor marktpartijen die betaalbare huurwoningen willen bouwen, nu woningcorporaties door zijn aanpassing van de Woningwet niet langer een oneerlijke concurrent zijn binnen dit segment. In Zuidoost-Azië is hij vorige maand actief op zoek gegaan naar potentiële investeerders in de Nederlandse woningmarkt. Volgens hem is het niet alleen gunstig om te beleggen in middeldure huurwoningen, maar ook om te beleggen in Nederlandse hypotheken.
De toetreding van nieuwe beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, op de Nederlandse markt heeft de laatste jaren al gezorgd voor meer concurrentie op de hypotheekmarkt waardoor de hypotheekrentes zijn gedaald. Afgelopen maand hebben enkele hypotheekverstrekkers de rente voor nieuwe hypotheken verhoogd. De aanleiding hiervoor kan gevonden op de recente ontwikkelingen op de financiële markten sinds de winst van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde State. Hij beloofde flink te investeren in infrastructuur en de belastingen te verlagen. Dit heeft de koers van Amerikaanse staatsobligaties, de koers van de dollar en de rente opwaarts onder druk gezet. Of hiermee een einde komt aan een lange periode van lage hypotheekrentes, valt nog te bezien. Er is nog veel onduidelijk over het beleid van Trump en veel zal afhangen van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Met name de eventuele verlenging van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB na maart 2017 is daarbij belangrijk. Mogelijk zal de ECB in december iets meer loslaten over de plannen daarvoor. De meeste analisten rekenen tenminste op een geleidelijke afbouw van het opkoopprogramma en gaan er in het verlengde daarvan vanuit dat de hypotheekrentes nog lange tijd laag zullen blijven. Als het ‘Basel’-comité de kapitaaleisen aan de banken onverhoopt verhoogt en die daardoor een stapje terug zouden moeten doen op de hypotheekmarkt, zou dat een nieuwe stijging van de hypotheekrentes in Nederland wel al een stapje dichterbij brengen. Dit zou de woningmarkt af kunnen remmen, maar voorlopig is daar nog geen sprake van.

2. Utiliteitsbouw
Er is slechts een gebouwsoort die zich de laatste maanden onttrekt aan de tegenvallende vergunningverlening voor nieuwe utiliteitsgebouwen. Dat zijn de hallen en loodsen met kantoor. In het tweede en derde kwartaal bedroeg de totale bouwsom van de bouwvergunningen die voor nieuwe hallen en loodsen met kantoor werden geregistreerd 400 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog slechts 234 miljoen euro. Dit is een stijging van 71 procent. Omdat voor andere gebouwsoorten sprake is van een daling, krimpt de vergunningverlening nog iets verder. De nieuw te bouwen hallen en loodsen met kantoor worden voor een belangrijk deel neergezet voor het midden- en kleinbedrijf dat steeds meer profiteert van de toenemende bestedingen in Nederland, veel vertrouwen heeft in de toekomst van hun ondernemingen en bereid is om te investeren. Daarbij helpt het dat de kredietvoorwaarden natuurlijk zeer gunstig zijn.
De laatste tijd is er veel slecht nieuws naar buiten gekomen over de agrarische sector. Met name de intensieve veehouderij kwam regelmatig niet zo positief in het nieuws. Zo ontstond er onrust over een mogelijke nieuwe uitbraak van de vogelgriep in Nederland. Het risico op een uitbraak is toegenomen door de vondst van een aantal besmette wilde trekvogels. Het risico wordt zo hoog ingeschat dat het ministerie van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht heeft ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. Onder deze omstandigheden worden de investeringen in nieuwe pluimveestallen uitgesteld.
In vergelijking met de melkveehouderij vallen de problemen in de pluimveehouderij mee. Het fosfaatrechtenstelsel dat in de melkveehouderij werd ingesteld door het ministerie van Economische Zaken om de mestproductie weer onder het fosfaatplafond te krijgen, werd in oktober afgekeurd door de Europese Commissie. De invoering ervan werd daardoor met een jaar uitgesteld tot 2018. De consequentie hiervan is dat door de overschrijding van het fosfaatplafond de zogenaamde derogatie op de tocht is komen te staan. Als de derogatie niet behouden kan worden, zou de melkveestapel gedwongen zijn fors te krimpen. Daarom heeft de melkveesector in november een ‘derogatietop’ belegd die heeft geleid tot een akkoord over een beperking van de fosfaatproductie tot onder het plafond. In het volgende hoofdstuk wordt hier een toelichting op gegeven (alleen beschikbaar voor abonnementhouders van Buildsight Monthly)

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten