Fotoverslag Buildsightdag 2021

Datum: 15 september 2021
Tijd: Ontvangst vanaf 12.00 uur met lunch. Het programma start om 13.00 uur. Rond 17.00 uur begint de borrel
Locatie: "1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch", Oude Engelenseweg 1 in 's-Hertogenbosch (naast de Brabanthallen)

We kijken terug op een inspirerende en gezellige Buildsightdag 2021! Veel dank aan de gastsprekers en wat was het gezellig om met zo veel mensen weer op een evenement te kunnen zijn. Weliswaar wat ver uit elkaar, maar met een beetje moeite waren ook de bezoekers op de achterste rij net te zien vanaf het podium. 

(Fotografie: Buildsightteam en Kees de Vries)

Thema

Het thema van deze Buildsightdag is ‘moderniseren’: onder deze vlag besteden we aandacht aan industrialisatie en digitalisering in de bouw. Het thema wordt zowel bekeken vanuit opdrachtgeversperspectief, zoals een woningcorporatie, als vanuit de bouwpraktijk.

Programma

Michel van Eekert, directeur van Buildsight, opent het symposium met een presentatie over de bouwconjunctuur en de prognose voor woning- en utiliteitsnieuwbouw.

Vervolgens is het podium aan de gastsprekers, waar zij hun visie en ervaring op het gebied van industrialisatie en digitalisering in de bouw met u delen. 

Michel van Eekert, directeur Buildsight
Michel van Eekert is directeur van Buildsight, marktonderzoeksbureau voor de bouwsector. In zijn openingspresentatie zal hij een toelichting geven op de nieuwste ontwikkelingen in de (bouw)conjunctuur en op de nieuwe prognose voor de woning- en utiliteitsnieuwbouw.

Thijs Asselbergs, hoogleraar Architectural Engineering TU Delft
Thijs Asselbergs is hoogleraar Architectural Engineering aan de TU Delft. Zijn leerstoel bevindt zich op het snijvlak van architectuur en bouwtechnologie. Vandaaruit is hij op zoek naar totale vernieuwingen in het bouwproces. Tijdens zijn presentatie neemt hij u mee in zijn ideeën over toekomstbestendig bouwen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld flexibeler, meer industrieel en slimmer woningen in onze steden (ver)bouwen? “Nieuwbouw is de renovatie van morgen; we zoeken altijd naar mogelijkheden en oplossingen om iets beter te maken.”

Hans-Hugo Smit, senior sectoranalist Bouw en Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance
Hans-Hugo Smit is afgestudeerd als sociaal geograaf en MasterCityDeveloper en houdt zich al ruim twintig jaar bezig met gebiedsontwikkeling en woningbouw in Nederland. Hij is betrokken bij de oprichting van Rabo SmartBuilds: een initiatief waarmee Rabobank als ontwikkelaar van en belegger in tijdelijke woningen een snelle en duurzame bijdrage wil leveren aan het inlopen van het woningtekort. In zijn presentatie vertelt hij meer over SmartBuilds en de overwegingen van Rabobank om deze nieuwe rol op te pakken.

Jurgen Arts, projectleider nieuwbouw Zayaz
Als aanjager en ontwikkelaar realiseerde Jurgen Arts de afgelopen 5 jaar honderden industrieel gebouwde flexwoningen. Van huurders die zelf bouwden op Minitopia in ’s-Hertogenbosch tot projectmatige modulaire woningen voor woningcorporatie Zayas. Jurgen is tevens expert flexwoningen in het Expertteam Woningbouw vanuit RVO. Zijn credo: ‘van zand tot klant binnen 9 maanden’. Daarmee zijn flexwoningen een versneller voor de woningbouw. Next step? Wat Jurgen betreft opschalen naar circulaire permanente nieuwbouw!

Marc Kooij, senior business development manager Strukton Worksphere
Marc Kooij is senior business development manager bij Strukton Worksphere en houdt zich bezig met innovatie- en strategieontwikkelingen. Ook voerde hij het tendermanagement voor de publiek private samenwerkingsprojecten (PPS) huisvesting RIVM, de ontwikkeling van Rijkskantoor De Knoop en de Hogeschool Utrecht. Marc is geschoold aan de Hanzehogeschool Groningen, waar hij werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde studeerde. In zijn presentatie gaat hij in op het nieuwe fenomeen van de Digital Twin: uit welke behoefte komt deze innovatie voort en wat betekent deze digitaliseringsslag voor de partijen in de keten?

Het programma sluit af met een vrolijk en komisch optreden van mentalist Gili uit België.

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research