Buildsight Monthly februari 2021

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van februari 2021 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid 

In december 2020 bereikte -inmiddels demissionair- minister Schouten een politiek akkoord met de SP, SGP en 50Plus over haar stikstofwet. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor is te vinden. Daarvoor moest het wetsvoorstel wel wat worden aangepast. Zo is de te behalen stikstofreductie opgeschroefd naar 50 procent in 2035 en wordt PAS-melders (veehouders die dankzij PAS geen natuurvergunning nodig hadden) een vergunning in het vooruitzicht gesteld. Het legaliseren van de PAS-melders kost natuurlijk wel extra stikstofruimte. Op 17 december stemde de Tweede Kamer met deze wet in.
Door de val van het kabinet dreigde de wet van de agenda van de Eerste Kamer gehaald te worden, maar deze is niet controversieel verklaard en kan dus waarschijnlijk alsnog voor de parlementsverkiezingen worden behandeld.

Voor de bouwsector is het belangrijk dat het stikstofdossier niet nog meer vertraging oploopt zodat de vergunningverlening op gang kan blijven. Daarom is de sector ook tevreden over het ophogen van het stikstofreductiedoel naar 50 procent. Hoewel er tot en met 2030 een budget van 6 miljard euro mee is gemoeid, is het wel nog de vraag wat het nieuwe beleid aan stikstofruimte op zal leveren en in hoeverre de bouw daar gebruik van zal kunnen maken. De bouwlobby pleit daarom voor de invoering van een drempelwaarde voor de gebruiksfase van infrastructuur en grootschalige woningbouw. De nieuwe stikstofwet voorziet alleen voor de bouwfase in een drempelwaarde. Om ruimte te creëren voor verdere economische ontwikkeling zal (de uitwerking van) het stikstofbeleid ook na de verwachte instemming van de Eerste Kamer met de stikstofwet, hoog op de politieke agenda's van het volgende kabinet en van de provinciebesturen moeten blijven staan.

Ontvangen orders
De orderontvangst voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen is blijven stijgen. Dat biedt ruimte om de utiliteitsbouwproductie wat op te voeren. Er is in november een jaartotaal bereikt van bijna 7 miljard euro: fors meer dan een jaar eerder, toen het op circa 6,1 miljard euro lag. Vooral in de periode van juli tot november was sprake van een sterke groei. Deze ontwikkeling sluit aan bij het beeld van de werkvoorraad van aannemers in de utiliteitsbouw, die ook is geroeid ten opzichte van de dip in juni vorig jaar. In november zijn vooral veel orders ontvangen voor scholen, winkels, stallen en schuren. De orders voor kantoren en voor de combinatie kantoren en bedrijfshallen liepen iets terug, al liggen deze nog steeds op een hoog niveau.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Bouwomzet blijft op peil
  • Woningbouw: Plafond huizenprijzen lijkt in zicht te komen
  • Actualiteit: Nieuw energielabel, overnames en de opmars van prefab woningbouw

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research