Buildsight Monthly november 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van november 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid

In oktober heeft landbouwminister Schouten haar wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Na kritiek van de Raad van State op een eerdere versie van het wetsvoorstel zijn er een resultaatverplichting en een opzet voor de monitoring van de behaalde stikstofreductie aan toegevoegd. Met de door minister Schouten voorgestelde stikstofaanpak wordt slechts 26 procent stikstofreductie beoogd in 2030 en niet de door de commissie Remkes geadviseerde 50 procent.

Ook dat stond de Raad van State tegen, maar die ambitie is in het aangepaste wetsvoorstel niet verhoogd. Het wetsvoorstel is dus kwetsbaar, maar niet alleen door de geringe ambitie. Want terwijl Bouwend Nederland ingenomen is met de stikstofvrijstelling voor de realisatie van kleine bouwprojecten en subsidies voor emissievrij materieel, constateert de bouwbelangenbehartiger dat er nog onvoldoende stikstofruimte is gerealiseerd voor het in gebruik nemen van geplande infrastructurele werken. Ondertussen is in meer provincies de mogelijkheid gecreëerd om stikstofruimte extern te salderen met landbouwbedrijven, maar dat levert nog niet de voor de bouw benodigde ruimte op. Bovendien lopen milieubeschermers en boeren zich warm om het extern salderen bij de rechter aan te vechten. Ze hebben daar hoge verwachtingen van, maar daarnaast worden ook nieuwe protesten door de boeren niet uitgesloten.

Bouwvergunningen

Er is deze zomer voor een forse bouwsom aan vergunningen verleend voor de utiliteitsbouw: in juli kwam de bouwsom uit op 513 miljoen euro – een van de beste maanden van de afgelopen tien jaar – en augustus is met 392 miljoen euro opnieuw een goede maand. Vergeleken met augustus vorig jaar is het bijna een verdubbeling.

Orderportefeuilles

Een verrassende ontwikkeling doet zich voor in de utiliteitsbouw: in deze sector loopt de werkvoorraad op, wat tegengesteld is aan de verwachting bij een economische teruggang. In augustus komen de orderportefeuilles uit op 9,7 maanden; dat is 0,6 maand hoger dan in juni. De groei is overigens wel goed te rijmen met de groei die ook in de vergunningverlening zichtbaar is. Waarschijnlijk is de opleving tijdelijk en te danken aan enkele zeer grote projecten die in augustus gegund zijn.

Ontvangen orders

De utiliteitsbouw doet het onverwacht goed: de vergunningverlening ontwikkelt zich positief, de werkvoorraad is toegenomen en ook de ontvangen orders laten een stijging zien. Dankzij de opleving van de orders in augustus is de totale waarde van de orders over de afgelopen twaalf maanden gegroeid naar 6.635 miljoen euro. Dit is een nieuw hoogtepunt. Ondertussen blijft de productie keurig op niveau.

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research