Buildsight Monthly oktober 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van oktober 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningbouw

Prinsjesdag

Het is lang geleden dat de bouwsector zo te spreken is geweest over Prinsjesdag. De plannen in de Miljoenennota bevatten dan ook de nodige positieve impulsen voor de woningbouw. Hoewel er meer moet gebeuren om het woningtekort op te lossen (stikstofbeleid!), zet het kabinet volgens de Woningbouwalliantie een belangrijke stap in de richting van een hogere woningproductie.

Een selectie uit het pakket aan maatregelen om het oplopende woningtekort aan te pakken:

 • Voorsorteren op een Nationaal Garantiefonds voor de woningbouw;
 • Versnellen en verhogen van de woningbouwimpuls;
 • Sterkere regierol van het Rijk voor gebiedsontwikkeling en woningbouw;  
 • Versnellen besluitvorming over grootschalige woningbouwlocaties;
 • Invoeren vrijstellingsgrens voor de stikstofdepositie tijdens de bouw van woningen;  
 • Oprichten flexpools met deskundigen die gemeenten gaan helpen de woningbouwplannen te versnellen;
 • Versnellen bouw 150.000 sociale huurwoningen;  
 • Corporaties krijgen korting op de verhuurderheffing voor de bouw van betaalbare huurwoningen.

Aedes zoomt op haar site in op maatregelen die relevant zijn voor corporaties, zoals:

 • Corporaties krijgen 200 miljoen euro korting op de verhuurderheffing ter compensatie van de huurverlaging. Tegelijkertijd wordt de heffing met 62 miljoen verhoogd vanwege de overschrijding van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) Nieuwbouw. De totale verlaging wordt daarmee 138 miljoen euro per jaar;
 • Er komt een taskforce om de bouw aan te jagen van betaalbare huurwoningen die met korting op de verhuurderheffing worden gebouwd;
 • Bouw van 10.000 tijdelijke woningen in twee jaar; deze woningen worden vrijgesteld van verhuurderheffing;
 • De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25 procent blijft;
 • De marktverkenning wordt voor drie jaar buiten werking gesteld; dit stimuleert de bouw van woningen met een middenhuur (tot 1.000 euro) en goedkope koopwoningen (tot NHG-grens).

Wat Aedes betreft gaan de maatregelen niet ver genoeg: het kabinet laat weliswaar zien ‘dat het iets wil doen aan de wooncrisis’, maar in plaats van ‘allerlei lapmiddelen’ in te zetten pleit Aedes voor een meer structurele oplossing. Zo wordt de marktverkenning nu voor drie jaar buiten werking gesteld, maar over drie jaar is het woningtekort nog niet opgelost. Ook moet er een einde komen aan de almaar oplopende belastingen. De verlaging van de verhuurderheffing klinkt als goed nieuws, maar het voordeel valt meteen weer weg door verhoging van de overdrachtsbelasting en het aanhoudend hoge percentage vennootschapsbelasting. Alleen een structurele oplossing geeft corporaties de mogelijkheid hun taken ook de komende jaren te blijven uitvoeren en te investeren in nieuwbouw, de renovatie en herstructurering van de woningvoorraad, de energietransitie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en de leefbaarheid van de wijken.

Woningmarkt

De woningmarkt blijft op hoog niveau draaien. Het aantal verkopen staat weliswaar iets onder druk – er zijn in augustus 19.034 bestaande woningen verkocht en in augustus vorig jaar waren dat er 19.483 – maar daar staat tegenover dat de prijzen alleen maar harder stijgen. Op jaarbasis ligt de prijsstijging nu op 8,2 procent. Aanjagers van de prijsstijging zijn de krapte op de woningmarkt en de nog verder dalende hypotheekrente. De verwachting is dat het aantal gegadigden op de koopwoningenmarkt zal teruglopen, bijvoorbeeld omdat mensen hun baan of baanzekerheid verliezen, maar dat er genoeg gegadigden overblijven. Zij zullen blijven zorgen voor vlotte verkopen en hoge huizenprijzen. Hoewel er momenteel geen signalen zijn voor een kentering op de woningmarkt, is het wellicht gezond om toch zo nu en dan de vraag te stellen hoe lang dit zo door kan blijven gaan?

Bouwvergunningen

In juli ligt het aantal vergunde woningen voor het eerst dit jaar boven de 6.000. En meteen royaal boven die grens, namelijk op 6.617. Voortschrijdend komt het jaartotaal nu uit op 62.000 nieuwe woningen. Als het gemeentes lukt om de komende maanden gemiddeld voor 6.000 woningen vergunningen te verlenen, zou 2020 kunnen worden afgesloten met 65.000 à 70.000 vergunde nieuw te bouwen woningen. Buildsight gaat ervan uit dat dit reëel is en verwacht een jaartotaal van ruim 66.000.

Verkochte nieuwbouwwoningen

In de zomerperiode zijn veel nieuwbouwwoningen verkocht. Juli laat een piek zien met 3.458 verkopen, het hoogste aantal sinds november 2018. Het is zelfs de beste julimaand sinds 1998. Ook augustus was een goede maand met 2.539 verkopen. Inmiddels telt 2020 al drie maanden waarin de verkoop boven de 3.000 nieuwbouwwoningen uitkwam, iets waarover woningbouwers tevreden gestemd zijn. De trend in oplevering en verkoop van woningen beweegt goed mee met de bouwvergunningen.

De NVB constateert in haar nieuwste ‘Thermometer koopwoningen’ dat kopers zich niet laten afschrikken door de corona-crisis. In het eerste halfjaar van 2020 zijn er 16.553 nieuwbouwwoningen verkocht: 4.386 appartementen en 12.167 eengezinswoningen. Dat is 7 procent meer dan een jaar geleden. Wel signaleert de NVB dat de risico’s aan het toenemen zijn. Want de huizenprijzen zijn hoog, maar door de economische crisis neemt juist de vraag naar goedkope woningen nog sneller toe. Bovendien groeit door het vele thuiswerken de behoefte aan extra kamers, groen en een buitenruimte. Hoe langer de corona-crisis duurt, hoe groter de kans dat deze vraag naar ruimere, groenere woningen blijft. Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging, want hoe ontwerp je ruimere woningen in groenere omgevingen die ook nog eens goedkoper zijn?

Verder in deze Monthly:

 • Bouwconjunctuur: Vergunningverlening zit in de lift
 • Utiliteitsbouw: Discussie over stikstofaanpak woekert voort
 • Actualiteit: Nationale Omgevingsvisie, eerste tranche woningbouwimpuls goed voor ruim 51.000 nieuwe woningen, BENG en onderzoek grondprijzen

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research