Buildsight Monthly juni 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van juni 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningbouw

Woningmarkt

De positieve ontwikkelingen op de woningmarkt zetten zich voort: zowel de huizenprijzen als het aantal verkochte woningen blijven stijgen. De woningmarkt ondervindt nauwelijks last van de corona-crisis. De prijsstijging van bestaande woningen nam op jaarbasis met 7 procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Er wisselden in maart 18.627 woningen van eigenaar: dit zijn er circa 1.800 meer dan in maart vorig jaar.Deze metingen zijn gedaan door het CBS en het Kadaster en fungeren als achteruitkijkspiegel. Makelaarsvereniging NVM gaat in haar persbericht van 19 mei in op de actuele stand van de huizenmarkt en constateert dat de woningmarkt ook na twee maanden lockdown nog steeds op peil is. Het aantal te koop gezette woningen ligt tijdens de corona-crisis 1,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. Een huis verkopen gaat snel: een jaar geleden duurde het nog 42 dagen voordat een huis werd verkocht, nu ligt het gemiddelde op 29 dagen. Het lijkt erop dat de lockdown ook de markt voor nieuwbouwwoningen heeft gespaard. De NVB – branchevereniging voor projectontwikkelaars en bouwondernemers – meldt dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in de eerste vier maanden van 2020 met ruim 3 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de schaarste aan woningen blijft de vraag naar nieuwbouwwoningen hoog. Uit een recente enquête onder NVB-leden blijkt dat de helft van de leden verwacht dat de omzet gelijk blijft, een kwart dat de omzet licht zal stijgen en 8 procent dat de omzet flink zal stijgen. Ook uit een enquête die Woningborg hield onder bouwondernemers, makelaars en projectontwikkelaars spreekt een positief toekomstbeeld: 98 procent verwacht nieuwe bouwplannen op te starten en geen enkel bedrijf maakt zich zorgen over een faillissement.

Bouwvergunningen

De vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen laat niet alleen een stijging zien in de bouwsom, maar ook in het aantal woningen. In maart zijn vergunningen verleend voor 5.834 nieuwe woningen, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Dat is het hoogste aantal in vijf maanden. In maart vorig jaar waren het er nog maar 5.116, waarmee een stijging van maar liefst 14 procent is bereikt. De huidige positieve trend in de vergunningverlening brengt de grens van 6.000 nieuwe woningen per maand in zicht: een tempo waarmee een aantal van 72.000 nieuwe woningen op jaarbasis gehaald zou worden. Daarmee zou de bouw van nieuwe woningen op peil blijven, al zou er nog een schepje bovenop moeten om de landelijke doelstelling van 75.000 woningen per jaar te halen. De verwachting is dat de vergunningverlening niet opnieuw gaat terugvallen. Als gevolg van de dip in de vergunningverlening in de afgelopen maanden komt het aantal woningen waarvoor in de afgelopen twaalf maanden vergunning is verleend, echter op dit moment nog maar net over de 58.000 woningen op jaarbasis heen.

Verkochte nieuwbouwwoningen

De verkoop van nieuwbouwwoningen laat een lichte stijging zien ten opzichte van vorig jaar. In de eerste vier maanden van 2020 zijn in totaal 10.593 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is ruim 3 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Januari was een goede maand, februari viel tegen, vanaf maart trok de verkoop weer aan. Er is bij kopers nog veel interesse voor woningen en de corona-pandemie lijkt daar geen verandering in te brengen. De huidige gegevens zijn vooral van voor de corona-maatregelen – een afbouwcertificaat wordt één tot drie maanden na verkoop van de woning verstrekt – maar projectontwikkelaars en bouwondernemers geven nog steeds aan dat de verkoop in alle regio’s goed verloopt, zo meldt de NVB.  
Opvallend is een verandering aan de aanbodzijde: er worden meer woningen in de vrijehuursector aangeboden. Dit zijn zowel woningen die expats achterlaten als woningen die voorheen via Airbnb aan toeristen werden verhuurd. Zeker in de grote steden – Amsterdam, Den Haag – is deze trend goed zichtbaar.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Zware klappen economie door corona, maar bouw doet het relatief goed
  • Utiliteitsbouw: Productiviteit loopt steeds verder voor op de orderontvangst
  • Actualiteit: Datum Omgevingswet, nieuwe tijdelijke PFAS-norm, korting op verhuurdersheffing leidt tot bouwspurt en grote bouwers geven stabiel beeld in kwartaalcijfers

     

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research