Persbericht: Corona treft bouwsector op dit moment nog minder hard dan andere sectoren maar straks is de bouw aan de beurt

6 april 2020 - Bouwproces afgestemd op indammen van virus, vrees voor economische gevolgen groeit

Op het eerste gezicht lijkt de bouwsector in vergelijking met andere sectoren zoals luchtvaart, horeca en toerisme veel minder hard te worden getroffen door de uitbraak van het corona-virus die Nederland in zijn greep houdt. “Terwijl de bedrijvigheid in veel sectoren (grotendeels) is stilgelegd of is stilgevallen als gevolg van het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, kan er op bouwplaatsen nog altijd gewoon doorgebouwd worden. Maar de vrees voor de economische gevolgen op langere termijn groeit”. Dit concludeert Michel van Eekert, directeur van Buildsight, op basis van marktanalyses die zijn onderzoeksbureau recent uitvoerde.

De hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus moeten op bouwplaatsen altijd in acht worden genomen. Er moet voor gezorgd worden dat men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Om dat voor de bouwsector in de praktijk te brengen, is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld door de branchevereniging Bouwend Nederland en allerlei partijen daaromheen. “Het protocol schrijft bijvoorbeeld voor dat bouwpersoneel zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het werk moet komen. Over gedeeld vervoer ontstond namelijk onrust onder het bouwpersoneel”, licht Van Eekert toe. Dit protocol moet ervoor zorgen dat het werk binnen de bouw zoveel mogelijk door kan gaan zolang de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht zijn.

Dat is ook nodig want sinds de uitbraak van het virus in Nederland, zijn er wel degelijk negatieve gevolgen opgetreden die de voortgang van de bouwproductie bedreigen. We zetten ze voor u op een rij.

1.    Renovatieprojecten komen na dip weer in aangepaste vorm op gang

Aanvankelijk vielen renovatieprojecten stil omdat opdrachtgevers niet meer toestonden dat bouwpersoneel bij bewoners in huis komt. Dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ kunnen renovatieprojecten weer op gang worden gebracht.

2.    Buitenlandse inhuurkrachten vertrekken van de bouw

Buitenlandse inhuurkrachten vertrekken van de bouw. Van Eekert: “Ze zijn niet alleen bang voor besmetting, maar vrezen ook voor het sluiten van landsgrenzen, waardoor ze mogelijk niet naar huis kunnen reizen voor de Paasdagen”. Dit treft ook de bouwtoelevering, omdat binnen deze industrie ook veel gebruik gemaakt wordt van buitenlandse arbeid.

3.    Verminderde beschikbaarheid van binnenvaartschepen raakt bouwtoelevering

De bouwtoelevering wordt geraakt door de verminderde beschikbaarheid van binnenvaartschepen. Door lokale corona-maatregelen zijn sommige buitenlandse havens en sluizen uit bedrijf genomen en zijn schepen stil komen te liggen. Bovendien kunnen veel noodzakelijke examens voor schippers niet doorgaan waardoor hun vaarbewijzen verlopen.

4.    Vergunningverlening lijdt onder ziekmeldingen ambtenaren

Gemeenten hebben problemen om de vergunningverlening op gang te houden door de vele ziekmeldingen onder ambtenaren. Daarnaast is de massale omschakeling naar thuiswerken voor veel gemeenten lastig en kunnen inspraakbijeenkomsten over bouwprojecten niet meer doorgaan.

5.    Het ziekteverzuim bij bouwbedrijven is meer dan verdubbeld

De bouwproductie loopt vertraging op omdat bouwpersoneel zich vaker ziekmeldt: het ziekteverzuim bij bouwbedrijven is meer dan verdubbeld.

6.    Tekort aan bouwmateriaal

Veel bouwbedrijven lopen tegen tekorten aan bouwmateriaal aan, zo blijkt uit een enquête die Bouwend Nederland onder haar leden hield over de gevolgen van het corona-virus in Nederland. “Hamstergedrag van de handel is waarschijnlijk een oorzaak, waardoor directe leveringen aan bouwbedrijven onder druk zijn komen te staan. Mogelijk dat ook aannemers zelf in beperkte mate meer materialen bestellen, maar zij zijn veel minder ingericht op het houden van voorraad”, zegt Van Eekert. Volgens leveranciers is er geen sprake van structurele tekorten. Er zijn wel bewijzen dat zonnepanelen opraken. De levering ervan uit China is op dit moment beperkt en het is de vraag of daar snel verandering in komt. Overigens was voor verschillende leveranciers de afgelopen maand maart een topmaand, zelfs “de beste maand sinds een hele lange tijd”.

7.    Minder offerte-aanvragen

Uit het onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat ruim 60 procent van de bouwbedrijven in de eerste fase van de corona-uitbraak in Nederland ook heeft te kampen met werk dat is stilgelegd door opdrachtgevers. Nu het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is ingesteld, wordt gehoopt dat dit werk weer op gang komt. Zorgelijker is het daarom dat 87 procent van de bouwbedrijven (tot wel 50 procent) minder offerte-aanvragen verwacht. Door de enorme economische gevolgen van de wereldwijde corona-uitbraak zullen opdrachtgevers toekomstige bouwplannen uitstellen of er helemaal van afzien.

De bouwsector zet zich daarom schrap voor een nieuwe crisis. “Naarmate de beperkende maatregelen langer aangehouden moeten worden en de stabiliteit van het financiële systeem en de internationale verhoudingen op de proef gesteld worden, zullen de economische gevolgen voor Nederland en de Nederlandse bouwsector groter zijn”, stelt Van Eekert. Omdat de corona-crisis geen precedent kent, zijn economische prognoses lastiger te maken dan ooit, maar natuurlijk worden er pogingen gedaan. Buildsight brengt elk kwartaal een prognose uit voor de bouwsector die maandelijks wordt aangevuld. De laatste aanvulling verscheen op 1 april.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de bouw? Meld u dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief Buildsight in Beeld via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research