Buildsight Monthly februari 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige keer is het hoofdstuk 'Actualiteit' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van februari 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningbouw

Woningmarkt

Aan het eind van 2019 kreeg de Nederlandse woningmarkt een nieuwe impuls. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het CBS en het Kadaster. Het aantal bestaande woningen dat vorig jaar in december van eigenaar wisselde is uitgekomen op 22.573. Dit is het hoogste aantal in 24 maanden. Dankzij dit hoge aantal is het aantal verkopen in 2019 zelfs iets hoger uitgekomen dan in 2018; namelijk op 218.595. Dat is hoger dan verwacht. Hoewel de prijzen in december niet zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder, is ook de prijsstijging op jaarbasis hoger uitgekomen dan verwacht. Ten opzichte van 2018 zijn de prijzen voor bestaande woningen met 6,9 procent gestegen.  


Ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en -kavels zat in het laatste kwartaal van 2019 in de lift. Volgens de NVM zijn er toen 3 procent meer van verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal door NVM-makelaars verkochte nieuwbouwwoningen is daarmee uitgekomen op 8.700. Dat is het hoogste aantal verkopen sinds het laatste kwartaal van 2017. Over heel 2019 zijn er circa 6 procent minder nieuwbouwverkopen geregistreerd. Zorgen zijn er bij de NVM over de hoge prijzen voor nieuwbouwwoningen en het krimpende aanbod ervan.  

De eindsprint van de woningmarkt heeft te maken met het herstel van het vertrouwen in de woningmarkt in de tweede helft van 2019. De daling van de hypotheekrente zorgde voor extra zuurstof, wat het vertrouwen ondersteunde. In december kwam er overigens een einde aan de stijging van het woningmarktvertrouwen. Door de afnemende betaalbaarheid en het beperkte aanbod van woningen zijn de verwachtingen voor de woningmarkt voor dit jaar niet erg hoog. Het aantal verkopen van bestaande woningen zal waarschijnlijk dalen. De verdere stijging van de prijzen staat daarbij dit jaar onder druk.  

Bouwvergunningen

Volgens de laatste voorlopige cijfers van het CBS is het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor in oktober en november een bouwvergunning werd afgegeven net als in september boven 5.000 uitgekomen. Het aantal van 6.454 vergunde nieuwbouwwoningen in oktober was het hoogste aantal sinds oktober 2018. Het in november behaalde aantal was sindsdien het op vier na hoogste. De vrees dat de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen net als in augustus en september 2019 voor een langere tijd terecht zou komen onder het niveau van 2016 is ongegrond gebleken. In oktober en november zijn we daar respectievelijk 7 procent en 9 procent boven uitgekomen. Desalniettemin is de achterstand op de vergunningverlening in 2018 in november opgelopen tot meer dan 13 duizend woningen. De stijging van de totale bouwsom waarvoor woningnieuwbouwvergunningen zijn verleend in november heeft zich dus niet in aantallen vertaald. Naar verwachting komt het in 2019 aantal vergunde woningen uit rond de 56 duizend. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van 2018 en zal onvermijdelijk leiden tot een krimp van de woningnieuwbouwproductie in 2020. Als de vergunningverlening vanaf begin 2020 weer goed op gang komt dankzij de getroffen stikstofmaatregelen, kan in de loop van het jaar sprake zijn van herstel. De opgelopen achterstand kan echter niet volledig ingelopen worden, waardoor de woningbouwproductie op jaarbasis zal krimpen in 2020.

Verder in deze Monthly:

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research