Buildsight Monthly december 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van december 2019 presenteren we het hoofdstuk 'Actualiteit'.

Actualiteit

PFAS
Het kabinet versoepelt de PFAS-norm, zo is op 29 november bekendgemaakt. Nadat een aantal maanden als norm 0,1 microgram per kilo grond heeft gegolden, wordt dat nu 0,8 microgram.

Het kabinet heeft dit besloten op basis van onderzoek van het RIVM. De nieuwe norm is tijdelijk en bedoeld om de bouw en het baggerwerk weer vlot te trekken. Naar verwachting zal het RIVM op basis van verdergaand onderzoek rond de zomer van 2020 met een definitieve waarde komen.

Elektrische materieel
De stikstofproblematiek zet druk op de bouwsector om te innoveren. Een van de middelen om stikstofuitstoot terug te dringen, is de inzet van elektrische materieel. De BMWT (branchevereniging voor bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel) heeft samen met Natuur & Milieu een lijst aangelegd met beschikbare hybride en elektrische machines, zoals graafmachines, shovels en trilplaten. De lijst is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is te vinden op www.bouwmachines.nl.

Natuurinclusief bouwen
Ruim twintig partijen uit de bouw- en groenwereld, de wetenschap en natuurorganisaties roepen op tot ‘natuurinclusief bouwen’, waarbij niet alleen de economie, maar tevens de natuur leidend uitgangspunt zou moeten zijn bij beleidsvorming. Door hoogwaardige natuur voorop te stellen ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, het bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid. Dit stellen de partijen in een brief die zij op 1 november aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat hebben aangeboden. Een eenvoudig principe is om steeds de vraag te stellen: ‘What’s in it for nature?’ Door de natuur als uitgangspunt te nemen kan een einde komen aan de trend ‘dat we van de ene crisis in de andere rollen’, zo luidt de boodschap.

Nieuwe woonwijk in Amsterdam
Na een periode van discussie is er groen licht voor de bouw van de nieuwe woonwijk Sluisbuurt, onderdeel van het Zeeburgereiland van Amsterdam. De wijk voorziet de stad van ruim 5.500 nieuwe woningen. Onderdeel van het project is hoogbouw tot maximaal 125 meter hoogte. De start van de aanbestedingen wordt verwacht in 2020. De Sluisbuurt moet een autoluwe, kindvriendelijke wijk worden, waar ook plaats is voor jongeren- en studentenwoningen. In de nieuwe wijk wordt ook een schoolgebouw voor Inholland gerealiseerd.

Woonakkoord Oost-Nederland
De provincies Gelderland en Overijssel willen een Woonakkoord sluiten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de bouw van 75.000 woningen in de komende vijf jaar. Hiermee willen zij de woningnood bestrijden. Alleen al vanuit de Randstad zullen de komende vijf jaar 60.000 huishoudens verhuizen naar het oosten, zo verwachten de provincies.
In Oost-Nederland speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol: meer dan veertig procent van de Nederlandse natuurgebieden ligt in Gelderland en Overijssel. De Veluwe is het grootste Natura 2000 gebied in Nederland en ook rond de rivieren liggen natuurgebieden. Met het Woonakkoord willen de provincies samen met het Rijk zoeken naar maatwerk voor de bouw.

Hypotheken
De hypotheekmarkt zit sinds de zomer in de lift. De Volkskrant meldt op 7 november op basis van cijfers van consultancybureau IG&H een groei van de totale omzet op kwartaalbasis met 15 procent. De gemiddelde hypotheeksom ligt met 324.000 euro op recordhoogte. Het aantal afgesloten hypotheken steeg met 13 procent. Hiermee lijkt 2019 voor hypotheekverstrekkers een even goed jaar te gaan worden als 2018. Ook starters dragen bij aan de groei. Het aantal hypotheken dat deze groep afsloot in het derde kwartaal is met 1,8 procent toegenomen. De gemiddelde leeftijd waarop mensen hun eerste huis kopen is ook gestegen en ligt nu op 31,8 jaar. Zij hebben dus langer de tijd genomen om te sparen. Het aantal over- en bijsluiters – mensen die een extra hypotheek af- of oversluiten – is het snelst gegroeid.

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research