Buildsight Monthly november 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'Woningbouw' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van november 2019 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Distributiecentra
De afgelopen jaren nam de bouw van distributiecentra en magazijnen een hoge vlucht. Nu dreigen door de strengere stikstofregels bestaande distributiecentra in de buurt van natuurgebieden met terugwerkende kracht illegaal te worden. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergemakkelijkte de bouw ervan. Bleef een vestiging onder bepaalde stikstofwaarden, dan was er geen natuurvergunning van de provincie nodig. Deze bedrijven moeten nu alsnog een vergunning hebben, maar het is zeer de vraag of ze met de huidige regelgeving wel een vergunning zullen krijgen.


Dit schrijft Het Financieele Dagblad op 24 oktober. Bij distributiecentra rijden vrachtwagens af en aan en zij stoten daarbij flinke hoeveelheden stikstofoxide (NOx) uit. Oplossingen zijn nog niet voorhanden. Het kabinet wil projecten die eerder een vrijstelling kregen alsnog legaliseren. Minister Carola Schouten van Landbouw hoopt begin volgend jaar een besluit te nemen. De volgende vraag is of de oplossingen van het kabinet houdbaar zijn bij de rechter.

Daarnaast kampt de logistieke sector met nog meer tegenwind: de roep om de ‘wildgroei’ van distributiecentra tegen te gaan klinkt steeds luider. Dit meldt het NRC op 28 oktober op basis van een advies van het College van Rijksadviseurs aan het kabinet. Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet de Tweede Kamer weten dat ze de ‘wildgroei’ ongewenst vindt. Een oplossing die wordt overwogen is het clusteren van logistieke centra op een beperkt aantal bedrijventerreinen.

Ontvangen orders
De cijfers van het CBS over augustus tonen een ongunstig vooruitzicht voor de orderportefeuilles voor de utiliteitsbouw. De productie ligt namelijk een stuk hoger dan de ontvangen orders en als die trend zich doorzet, drogen de orderportefeuilles geleidelijk op. De waarde van de productie van bouwbedrijven lag in augustus ongeveer op hetzelfde niveau als in augustus vorig jaar; de waarde van de vergunningverlening is echter fors gedaald: die ligt 244 miljoen euro lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt dat in juni de orderportefeuilles bij de utiliteitsbouwbedrijven daalden met 0,2 maand naar 10,5 maanden werk. Waarmee ze historisch gezien nog goed zijn gevuld. Het EIB heeft nog geen actuele cijfers gepubliceerd over de orderportefeuilles.

Verder in deze Monthly:
- Bouwconjunctuur: Conjunctuurbeeld fractie minder gunstig
- Woningbouw: Forse terugval vergunningverlening nieuwe woningen
- Actualiteit: PAS en PFAS houden bouwsector in de greep

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research