Buildsight Monthly oktober 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'Actualiteit' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van oktober 2019 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningbouw

Woningmarkt

De laatste cijfers van het CBS en het Kadaster over de verkochte bestaande woningen in augustus laten zien dat er in die maand minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een maand eerder. In vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder was er ook sprake van een daling. In juli was er nog sprake van een stijging van het aantal verkopen in vergelijking met een jaar eerder. In de laatste vijf maanden steeg het aantal verkopen drie keer en daalde het twee keer. Dit wijst op een stabilisatie van het aantal verkochte bestaande koopwoningen op een niveau van circa 215 duizend woningen op jaarbasis.


Terwijl het aantal verkopen stabiliseert, blijven de woningprijzen stijgen. In augustus bedroeg de prijsstijging 5,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De prijsstijging is aan het afvlakken. Aan het begin van het jaar stegen de prijzen nog met 8,7 procent. De prijsstijging in augustus was de kleinste sinds november 2016.
De daling van de hypotheekrente geeft de woningmarkt weer wat extra lucht, waardoor de prijzen weer harder zouden kunnen gaan stijgen. Of het aantal transacties ook gaat stijgen is afhankelijk van het aanbod. Hoewel er een einde is gekomen aan de daling van het aantal bestaande woningen dat te koop staat, is het aanbod op veel plekken nog altijd te klein in vergelijking met de vraag. Het nieuwbouwaanbod dreigt te krimpen waardoor gevreesd wordt dat vooral de prijzen zullen stijgen als gevolg van de rentedaling.

Nieuwbouw

Volgens de projectontwikkelaars van de NVB zijn er in augustus slechts 1.459 nieuw te bouwen koopwoningen (met afbouwgarantie) verkocht in Nederland. Dit is het laagste aantal in zestig maanden. Volgens de NVB is dit het gevolg van de stikstofproblematiek. Omdat er nog geen zicht was op een oplossing hebben ontwikkelaars projecten uitgesteld. Het eerste advies van de commissie Remkes heeft daar nog geen verandering in gebracht. Er is dus aanvullend onderzoek nodig naar de stikstofdepositie die projecten veroorzaken op nabijgelegen natuurgebieden. Als daar sprake van is dan zullen er maatregelen getroffen moeten worden om die terug te dringen. Het is de vraag of het nieuwbouwaanbod van koopwoningen weer snel opgevoerd kan worden.

Bouwvergunningen

De voorlopige cijfers van het CBS over het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven in juli komen uit op een aantal van 4.458. Dat is het hoogste aantal in de laatste drie maanden. In vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder daalde het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen echter met een kwart. In de twaalf maanden tot en met juli 2019 is de bouw van 62.441 nieuwe woningen vergund. Dit twaalfmaandentotaal bereikte daarmee het laagste niveau sinds mei 2017. Dit lage niveau is niet het gevolg van de stikstofproblematiek. De vergunningen die in juni en juli zijn verleend, zijn namelijk aangevraagd voor de uitspraak van de Raad van State van eind mei. Naar verwachting wordt de impact van de uitspraak vanaf september zichtbaar in de cijfers voor de vergunningverlening. Omdat er nog geen bouwvergunning hoeft te zijn om een nieuw te bouwen woning te kunnen verkopen, is het aantal verkochte nieuw te bouwen woningen van projectontwikkelaars in augustus al wel drastisch gedaald.

Miljoenennota

Uit de nieuwe Miljoenennota kon onder andere opgemaakt worden dat er een miljard euro is gereserveerd voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties voor de periode tussen 2020 en 2024. Daarnaast stelt de regering de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar aan woningcorporaties voor de bouw van nieuwe woningen. Ook is bekend geworden dat woningcorporaties 15 jaar lang geen verhuurdersheffing hoeven te betalen voor nieuwe tijdelijke woningen. Door de inkomensgrens voor de sociale huursector te differentiëren voor een- en meerpersoonshuishoudens (voor eenpersoonshuishoudens gaat die iets omlaag en voor meerpersoonshuishoudens gaat die omhoog), hoopt de regering de toegankelijkheid van de sociale huursector per saldo iets te verbeteren.
Omdat door de krapte op de woningmarkt er nauwelijks aandacht is van marktpartijen voor het middensegment, heeft minister Ollongren eerder al de mogelijkheden voor corporaties om in het middensegment te bouwen verruimd. Dat heeft ertoe geleid dat corporaties in Amsterdam hebben aangegeven meer woningen te willen gaan bouwen met een huur tussen de 720 en 1.000 euro per maand. Dit vergroot de kans dat huishoudens, die ook na de verruiming van de inkomensgrens te veel verdienen voor de sociale sector, een passende woning kunnen vinden.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research