Buildsight Monthly juli 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'woningbouw' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van juli 2019 presenteren we het hoofdstuk over de utiliteitsbouw.

Utiliteitsbouw

Logistieke sector

De utiliteitsbouw profiteert dit jaar van de grote investeringsbereidheid van bedrijven. Dit heeft geleid tot goed gevulde orderportefeuilles van utiliteitsbouwers. Onderzoek laat zien dat de investeringsbereidheid binnen de logistieke sector nog altijd hoger is dan gemiddeld. Binnen deze sector is een hoog aandeel van de bedrijven op zoek naar uitbreiding van de activiteiten om aan de verdere groei van de vraag tegemoet te kunnen komen. Daarnaast wil men ook modernere gebouwen. Hoewel er ook wordt nagedacht over kleinere logistieke hubs bij stedelijke gebieden, ligt op dit moment nog vooral de focus op de ontwikkeling van grote distributiecentra. De logistieke bedrijven kijken daarbij vooral naar de eigen regio. Daarom worden er nog altijd hoge volumes aan orders voor hallen en loodsen geplaatst bij bouwbedrijven.

Kringlooplandbouw

De nieuwe landbouwvisie van minister Schouten is nog maar net gepresenteerd en wordt nu al ingehaald door het opschorten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het Klimaatakkoord.

Deze worden leidend in de uitwerking van kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft. Verdere intensivering en uitbreiding van de veeteelt is namelijk niet meer mogelijk. Inkrimping van de veestapel is niet langer een taboe en is zeker in overbelaste gebieden zoals Oost-Brabant onvermijdelijk geworden.
Langzaam dringt ook het besef door dat de vernietiging van het PAS door de Raad van State niet alleen gevolgen heeft voor de agrarische sector. In juni hebben de betrokken ministeries en lagere overheden een eerste inventarisatie proberen te maken van de projecten die getroffen worden door de uitspraak van de Raad van State. Het blijkt dat binnen de landbouw nu duizenden bedrijven in overtreding zijn en dat een groot aantal projecten binnen en buiten de landbouw niet meer gebruik kan maken van het PAS waardoor de haalbaarheid ervan onduidelijker is geworden. Het betreft voor een deel ook woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten. Dit komt bovenop de honderden projecten die al “prioritair waren” binnen het PAS en de 630 PAS-vergunningen waartegen een juridische procedure loopt en dus hoogstwaarschijnlijk ingetrokken zullen moeten worden. De impact op de burgerlijke en utiliteitsbouw is niet in te schatten, omdat die voor elk project anders is. Sommige projecten zullen alleen vertraging oplopen omdat er extra onderzoek nodig is, terwijl in het uiterste geval er projecten zullen zijn die helemaal niet meer door kunnen gaan. Brancheverenigingen binnen de bouwsector zijn inmiddels hun eigen inventarisatie aan het maken.

Verder in deze Monthly:

- Bouwconjunctuur: Bouwomzet blijft mede door stijgende prijzen aanzienlijk groeien
- Woningbouw: Vergunningverlening groeit in april voor het eerst dit jaar
- Actualiteit: Nationale omgevingsvisie voorgesteld, Woondeals gesloten

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research