Buildsight Monthly juli 2021

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van juli 2021 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid

Met het verschijnen van enkele nieuwe onderzoeksrapporten lag het Nederlandse stikstofbeleid de laatste weken wederom onder het vergrootglas. Onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde dat met de toekomstige aanscherping van de Europese natuur- en milieurichtlijnen er in grote gebieden in Nederland tot ontsteltenis van veel boeren geen plaats meer is voor open landbouw.

Lees verder>>


Programma Buildsightdag 2021

Datum: 15 september 2021
Tijd: Ontvangst vanaf 12.00 uur met lunch. Het programma start om 13.00 uur. Rond 17.00 uur begint de borrel
Plaats: De Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch

We tellen verwachtingsvol af naar de Buildsightdag 2021, met een zaal vol publiek, een programma met live optredens van interessante sprekers en een ouderwets gezellige borrel als afsluiter. Dit alles zal plaatsvinden op woensdagmiddag 15 september in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch.

Thema

Het thema van deze Buildsightdag is ‘moderniseren’: onder deze vlag zullen we aandacht besteden aan industrialisatie en digitalisering in de bouw. Het thema wordt zowel bekeken vanuit opdrachtgeversperspectief, zoals een woningcorporatie, als vanuit de bouwpraktijk.

Programma

Michel van Eekert, directeur van Buildsight, opent het symposium met een presentatie over de bouwconjunctuur en de prognose voor woning- en utiliteitsnieuwbouw.

Vervolgens is het podium aan de gastsprekers, waar zij hun visie en ervaring op het gebied van industrialisatie en digitalisering in de bouw met u delen. 

Lees verder>>


Persbericht: Bouw ziet herstel van de productie, maar ook obstakels

10 juni 2021 - Na het corona-jaar 2020 is begin 2021 het herstel van de bouwproductie ingetreden. “Terwijl het bbp in het eerste kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder zoals verwacht verder is gekrompen, nam de bouwproductie duidelijk toe: deze is met 7,5 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is de grootste toename sinds het vierde kwartaal van 2014”, zegt Michel van Eekert, directeur van Buildsight.

Lees verder>>


Persbericht: Vergunningverlening ontwikkelt zich positief

9 juni 2021 - Zowel voor woningen als voor bedrijfsgebouwen ontwikkelt de vergunningverlening zich positief. Sinds het CBS in 2012 startte met de huidige vergunningenstatistiek is er nog nooit zo'n hoge maandelijkse totale bouwsom geregistreerd als in maart 2021. De vorige piek dateert van oktober 2018 en kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat bedrag werd afgelopen maart met ruim 100 miljoen euro overschreden.

Lees verder>>


Buildsight Monthly mei 2021

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van mei 2021 presenteren we het hoofdstuk 'Bouwconjunctuur'.

Bouwconjunctuur

Economisch beeld

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was medio april het economisch beeld in Nederland wat verslechterd ten opzichte van een maand eerder. Deze verslechtering was met name het gevolg van de krimpende bestedingen. Sindsdien is gebleken dat de investeringen en de consumptie verder zijn gekrompen. Deze nieuwe gegevens hebben betrekking op de maand februari en laten voor de investeringen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar een krimp van 8 procent zien en voor de consumptie zelfs een krimp van 11 procent. Voor de consumptie nam de krimp wat af ten opzichte van een maand eerder. De investeringen toonden met -8,4 procent echter de grootste krimp in negen maanden tijd.

Lees verder>>


Stikstofproblematiek speelt nu ook op in België

Na Nederland is er ook in België commotie ontstaan over de neerslag van stikstof in natuurgebieden. Met name in Vlaanderen is deze door de hoge stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij (op eigen grondgebied, maar ook die uit Nederland) en het verkeer op de meeste plekken te hoog. Dit is, net als in Nederland, het gevolg van een te ruimhartig stikstofbeleid dat jarenlang gevoerd is en heeft geleid tot grote onzekerheid omtrent de verlening van nieuwe vergunningen.

Lees verder>>


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research