• Header3
 • Header2
 • Buildsight BV
 • FULL3
 • Full2
 • Full4
 • Slideshow 5
 • Header4

Buildsight: actuele marktinformatie & maatwerk marktonderzoek voor de bouwsector

Buildsight is een onafhankelijk marktonderzoekbureau voor de bouwsector dat als belangrijkste doelstelling heeft om de sector inzicht te geven in actuele marktinformatie (voor zowel renovatie als nieuwbouw) en de context van ontwikkelingen in de sector.

Over ons

 • Wie zijn wij?
  Vijf experts op het gebied van marktonderzoek binnen de internationale bouwwereld startten in 2002 met Buildsight. Onze prognoses baseren we op desk research, diepte-interviews en veldwerk. Data-analyse speelt in onze onderzoeken een steeds belangrijker rol. De directe aanpak met bouwplaats-enquêteurs voor het veldwerk onderscheidt Buildsight van alle andere onderzoeksbureaus in de sector.

  Alle consultants van Buildsight zijn zowel bouwkundig als marketingtechnisch opgeleid. Iedere consultant beschikt over een uitgebreide algemene kennis van de bouw en heeft tevens zijn eigen specialisme, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie of internationale projecten. Naast de vaste adviseurs werkt Buildsight met een netwerk van nationale en internationale partners en bouwspecialisten.

  Het team bestaat uit consultants Michel van Eekert, Frans van Swam, Rolf Dankers, Michiel van der Velden, Bas Boom en met regelmaat een stagiair. Veldwerk, desk research, managementondersteuning en communicatie worden gedaan door Raimond Nispeling, Mirella Agelink en Helen Jochems.
 • Wat doen wij?
  25 jaar specialisme binnen de bouwsector op gebied van marktonderzoek, marktstrategie en prognoses

  Buildsight is een onafhankelijk marktonderzoekbureau voor de bouwsector dat als belangrijkste doelstelling heeft om de sector inzicht te geven in actuele marktinformatie, voor zowel renovatie als nieuwbouw, en de context van ontwikkelingen in de sector. Door ontwikkelingen in de sector in een breed perspectief te plaatsen en gegevens te verzamelen en vertalen naar concrete marktinformatie, willen we bedrijven bijstaan in hun marketing- en ondernemingsstrategie. Zodat zij zich kunnen richten op hun kernactiviteiten.

  In opdracht voeren we ook specifieke marktonderzoeken uit, bijvoorbeeld naar het aantal te verwachten vierkante meters vlakdak voor de komende drie jaar in Nederland en België, de ontwikkeling naar de isolatiewaarde van kapsystemen of een studie naar de balkon- en gevelmarkt.

  Buildsight werkt in opdracht van bedrijven in de toeleverende industrie, het Ministerie, bouwbedrijven en verschillende branche organisaties.

  Download infographic
 • Wat klanten over ons zeggen
  Susanne Bouwmeester, business analist bij Wienerberger:
  “De marktinformatie van Buildsight helpt ons bij het vormen van onze strategie”

  “Wij ontvangen van Buildsight de prognose en de bouwdelen. Daarnaast laten we periodiek onderzoeken uitvoeren rond bepaalde thema’s. De informatie is voor ons belangrijk omdat we op tijd op de hoogte willen zijn van de ontwikkelingen op de bouwmarkt. Deze informatie helpt ons bij het bepalen van onze koers. Als de prognose daar aanleiding toe geeft, kunnen we tijdig bijsturen. Buildsight ken ik als een professionele partij die kwaliteit levert. Daarnaast is Buildsight een prettige sparringpartner die goed op de hoogte is van wat er buiten gebeurt.”

  Remco Kerkhoven, Adviseur Technische Marketing, Communicatie en Statistiek bij Betonhuis
  “De informatie van Buildsight is accuraat en de mensen zijn gemoedelijk”

  “Betonhuis is de werkgeversvereniging van de cement- en betonindustrie. Deze industrie is de grootste toeleverancier voor de bouw. Wij krijgen uit Europa, van onze leden, van de markt en van studenten vragen over de Nederlandse bouwconjunctuur. Dankzij de prognoses van Buildsight, in combinatie met de betonkennis van onze leden, kunnen wij die vragen goed beantwoorden. Twee keer per jaar maakt Buildsight voor ons een vertaling van de algemene bouwprognose naar cijfers die relevant zijn voor onze sector. De informatie die Buildsight verstrekt is betrouwbaar en men werkt snel. Daarnaast is er is ook aandacht voor het menselijk aspect. Dit is een prettige basis voor onze samenwerking.” www.betonhuis.nl

Diensten en Producten

Marktinformatie Renovatie

Marktinformatie Renovatie

Op naar een groter marktaandeel in renovatie! Buildsight hanteert een geavanceerde ...
Marktinformatie Nieuwbouw

Marktinformatie Nieuwbouw

Hoeveel nieuwe woningen worden er het komende jaar gebouwd? Buildsight biedt haar ...
Marktonderzoek

Marktonderzoek

Ook met gerichte onderzoeksvragen kunt u bij ons terecht. Met meer dan 20 jaar ...
BSX

BSX

BSX staat voor Bouw Supply indeX en is een samenwerking tussen bedrijven uit de ...
Buildsight ® Monthly

Buildsight ® Monthly

De ‘Monthly’ is ons digitale bulletin over bouwconjunctuur, woningbouw en ...
Internationaal

Internationaal

Buildsight heeft expertise in het internationaal (lokaal) uitvoeren van ...
 • Marktinformatie Renovatie
 • Marktinformatie Nieuwbouw
 • Marktonderzoek
 • BSX
 • Buildsight ® Monthly
 • Internationaal
 • Marktinformatie Renovatie

  Op naar een groter marktaandeel in renovatie! Buildsight hanteert een geavanceerde onderzoeksmethode waarmee ontwikkelingen op de renovatiemarkt tot in detail te volgen en te analyseren zijn.
  In maatwerk rapportages krijgt u gedetailleerd antwoord op alle vragen omtrent aansluiting op het marktsegment, optimale benutting van distributiekanalen en communicatie, inzicht in concurrentie, kansen en mogelijkheden. Onmisbare informatie bij het vaststellen van een succesvolle strategie.

  Zo kunt u uw activiteiten binnen dit marktsegment scherp inrichten op het behalen van optimale resultaten.

 • Marktinformatie Nieuwbouw

  Hoeveel nieuwe woningen worden er het komende jaar gebouwd? Buildsight biedt haar klanten elk kwartaal een update. Deze prognose, en cijfers over concrete bouwdeel- en materiaalvolumes, komen tot stand op basis van systematisch en doorlopend veldwerkonderzoek.
  Bouwplaats enquêteurs van Buildsight noteren jaarlijks uiteenlopende gegevens van meer dan 24.000 gebouwen in aanbouw of renovatie. In combinatie met algemene marktontwikkelingen voor woningbouw en utiliteitsbouw uit diverse bouwstatistieken, vormen deze gegevens de basis voor het informatiesysteem Buildsight®.

  Buildsight heeft hiermee direct marktinformatie beschikbaar over kwantitatieve effecten van de ontwikkelingen in de nieuwbouwsector, en de gevolgen voor de huidige en toekomstige afzet van bouwmaterialen binnen de Nederlandse, Belgische en Duitse bouw.

  Nieuwbouwprognose

  Elk kwartaal geeft Buildsight een nieuwbouwprognose af die volledig opnieuw opgemaakt is uit het geactualiseerde gegevensbestand. Uitgekristalliseerd en geanalyseerd op basis van de gegevens uit eigen onderzoek en diverse, vertrouwde bronnen. Kwaliteit, die uw strategie en planning een brede, stabiele structuur geeft. Neem contact met ons op voor informatie over een abonnement dat bij u past.

  Wij vinden dat een abonnement op Buildsight® pas compleet is als het antwoord geeft op uw vraag naar specifieke informatie. Daarom levert Buildsight ook volume informatie over specifieke Buildsight® bouwdelen. Alles de vorm die u prefereert.

 • Marktonderzoek

  Ook met gerichte onderzoeksvragen kunt u bij ons terecht. Met meer dan 20 jaar ervaring binnen de bouwsector op gebied van marktonderzoek, marktstrategie en prognoses en gekwalificeerde onderzoekers bent u aan het juiste adres bij Buildsight.
  Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat een nauwe samenwerking met de klant tot optimaal resultaat en optimale tevredenheid leidt. Vandaar dat de onderzoekers van Buildsight uitgebreid de tijd nemen voor een inventarisatie van uw doelstellingen die vervolgens leidt tot advies over de te hanteren onderzoeksvragen, onderzoeksmethoden en –technieken. Ook in de loop van het onderzoeksproces is er volop ruimte voor afstemming met u als klant. Op deze wijze is het beste resultaat gegarandeerd.

  Buildsight bouwt op medewerkers die diverse achtergronden combineren met ruime ervaring in marktonderzoek. Deze brede expertise maakt het mogelijk vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en zo te komen tot breed gefundeerde antwoorden op specifieke onderzoekvragen. Naast de Buildsight® databases wordt een uitgebreid netwerk van professionals binnen de bouwsector en onderzoekspartners in binnen- en buitenland geconsulteerd.

 • BSX

  BSX staat voor Bouw Supply indeX en is een samenwerking tussen bedrijven uit de bouwtoelevering, het ministerie van BZK en Buildsight.
  Met het BSX-onderzoek analyseert Buildsight afzetgegevens van specifieke bouwproducten, waardoor conclusies kunnen worden getrokken over de voortgang van de bouwproductie.

  Dit onderzoek naar de afzet van bouwmaterialen wordt sinds 2011 elk kwartaal uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn betrouwbare en actuele indicatoren voor de stand van de bouwproductie. Op basis van de bouwfases waarin de verschillende bouwproducten in de steekproef worden toegepast, geeft het ook inzicht in de vooruitzichten voor de bouwproductie op korte en middellange termijn. Dit levert waardevolle informatie op voor u als bouwtoeleverancier in Nederland.

  Als leverancier van bouwmaterialen kan ook u een bijdrage leveren aan het BSX onderzoek, door ieder kwartaal informatie te delen over de afzet van uw belangrijkste product(-groep)en. De vertrouwelijkheid van de gegevens die u aanlevert, is gewaarborgd door FSV-accountants. Tevens wordt u dan lid van de vereniging BSX van deelnemers aan het onderzoek en heeft u direct invloed op het onderzoek. Informatie uit het BSX onderzoek is exclusief beschikbaar voor de leden van de vereniging BSX. Neem voor vragen omtrent de aanmelding gerust contact met ons op via +31(0)73 20 60 130

 • Buildsight ® Monthly

  De ‘Monthly’ is ons digitale bulletin over bouwconjunctuur, woningbouw en utiliteitsbouw en vertaalt alle kerngegevens en ontwikkelingen tot een heldere, compacte beschouwing. De Monthly is beschikbaar voor iedereen met een Buildsight-contract.
  Een Buildsight-contract kost € 2.650,- per jaar en bestaat uit de volgende diensten:

  - u ontvangt 4x per jaar de Buildsight® prognose: een gedrukte rapportage met uitgebreide marktinformatie en een prognose voor de toekomst

  - u heeft 4x per jaar toegang tot onze bijeenkomsten, waar de nieuwste gegevens over de bouwconjunctuur, woningbouw en utiliteitsbouw worden gepresenteerd

  - na afloop van elke bijeenkomst ontvangt u de presentatie digitaal

  - u ontvangt 10x per jaar de Monthly

  Bekijk hier een volledige Buildsight® Monthly van vorig jaar.

 • Internationaal

  Buildsight heeft expertise in het internationaal (lokaal) uitvoeren van marktverkenningen, positionerings- en haalbaarheidsonderzoeken en prijsstudies.
  Voor deze onderzoeken maken we een diepgaande analyse van de lokale bouwmethoden en bouwconjunctuur, gevolgd door grootschalig veldwerk naar de in de bouw toegepaste materialen en bouwsystemen.

  De gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie vormt de basis voor gefundeerde beslissingen over nieuwe investeringen op nieuwe markten. Tevens is de informatie onmisbaar om succesvol te blijven op de markt waar al een positie is ingenomen. Tegelijkertijd vraagt de grootschaligheid van de internationale markt om gedetailleerd oog voor regionale markten en kleinschalige ontwikkelingen. Want dé internationale markt bestaat niet maar is opgebouwd uit een verzameling kleine markten. Wie louter grootschalig aanstuurt, mist de nuance en juist daar ligt tegenwoordig de winst.

  Het internationale onderzoek combineert de lokale informatie met in-depth analyses, waarmee internationale producenten en organisaties hun voordeel kunnen doen. Zo krijgt iedere klant de gewenste informatie, gebaseerd op de gegevens uit de lokale bouwsector en stapsgewijs uitgewerkt in internationale patronen.

  Referenties: "The Buildsight® methodology provides us with valuable and thorough information on market structures, decision making processes and current trends on the market for modern roofing materials." Lafarge Roofing GmbH

  "Buildsight® helps us to better understand markets and market developments. Besides that, Buildsight®provides us insight into the consequences and success of our activities." Wienerberger AG

 • Marktinformatie Renovatie
 • Marktinformatie Nieuwbouw
 • Marktonderzoek
 • BSX
 • Buildsight ® Monthly
 • Internationaal

Opdrachtgevers

 • Cement & Beton Centrum
 • Consortium Grensmaas
 • Eternit
 • Gebr Bodegraven bv
 • Holonite
 • Kingspan Unidek
 • Knauf
 • KNB
 • ministerie BZK
 • Monier
 • NBvT
 • Mavotrans
 • Raab Karcher
 • Recticel
 • RvO
 • Isover
 • Wienerberger
 • Kingspan Insulation
 • Vebo
 • Xidor
 • VOBN
 • Trespa
 • Shock
 • Xella
 • BASF
 • Betonhuis
 • Dekker Groep
 • Hager
 • Hendriks Groep
 • Hibin
 • Omnicol
 • Tata Steel
 • Unilin
 • VBI
 • VVNH
 • Nijhuis Bouw
 • Pipelife
 • Zinkunie
 • Lodewikus

Home Agenda

Buildsight bijeenkomsten

Buildsight bijeenkomsten

7 januari 2019 - Bent u betrokken bij de totstandkoming van strategie en beleid van bedrijven en organisaties in en rond de bouw? Werkt u bij een bouwbedrijf, toeleveringsbedrijf, brancheorganisatie of dienstverlener in de bouw of overheden? Bezoek dan eens een van onze bijeenkomsten.

Buildsightbijeenkomsten 2019

13 maart: ontbijtbijeenkomst
12 juni: barbecuebijeenkomst
11 september: Buildsightdag 2019 >> bekijk het fotoverslag
11 december: ontbijtbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomsten wordt u uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen in de conjunctuur, woning- en utiliteitsbouw aan de hand van de nieuwste Buildsight® prognose. Ook als u geen klant van Buildsight bent, kunt u ter kennismaking deelnemen. Neemt u dan contact op met Buildsight via info@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bouwsector blijft in voorhoede economische groei

Bouwsector blijft in voorhoede economische groei

14 juni 2019 - De economische groei is in Nederland in het eerste kwartaal op peil gebleven. Dit is mede te danken aan de voorspoedige ontwikkeling van de bouwsector. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de omzet in de bouwsector met meer dan 11 procent. Het is voor het eerst sinds de crisis dat de bouwomzet in het eerste kwartaal zo hard groeit. De bouwsector blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere economische groei in Nederland.

Omdat de orderportefeuilles van aannemers nog zo goed gevuld zijn, zal de groei van de bouwproductie dit jaar en volgend jaar aanhouden, al zal de groei wel minder hard gaan. Vanaf 2021 is het onzeker of de groei gehandhaafd kan blijven.

 

Lees verder>>

Podcast 'Op de bouwplaats' over huurmarkt

Podcast 'Op de bouwplaats' over huurmarkt

Luister nu naar aflevering 3 van de podcast "Op de bouwplaats" >>

30 augustus 2019 - Hoe zorg je ervoor dat mensen een plek vinden om te wonen? Wie zijn aan zet om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen? We bespreken deze vragen tijdens een bezoek aan het project Rondine in Amersfoort: de hoogste woontoren van de stad

Gasten: Frans van Swam van Buildsight en Arjen de Vries van Lithos Bouw en Ontwikkeling

Productie podcast: Helen Jochems en Mariëlle van Tilburg

Lees verder>>

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research